ANBI

ANBI
Het ICCLR is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die voor minimaal 90% het algemeen nut beoogt en voldoet aan enkele bijkomende voorwaarden. Het ICCLR, als religieuze organisatie, past met haar activiteiten bij uitstek binnen het concept van algemeen nut beogende instelling. Het ICCLR is dan ook als zodanig gerangschikt door de belastingdienst. Deze ANBI-status biedt het ICCLR verschillende fiscale voordelen, waaronder de volgende.

  • Vrijstelling schenk- en erfbelasting bij ontvangsten
  • Vrijstelling schenk- en erfbelasting bij uitgaven
  • Giftenaftrek inkomsten- en vennootschapsbelasting
  • Teruggaaf energiebelasting
  • Vrijwilligersregeling loonheffingen
  • Fictieve loonkostenaftrek vennootschapsbelasting

Eén van de verplichtingen voor het kunnen behouden van de ANBI-status is het publiceren van enkele gegevens op een internetsite. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen worden deze gegevens hieronder gepubliceerd. Meer informatie over de ANBI https://www.belastingdienst.nl/wat_is_een_anbi

Naam
Vereniging Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn (ICCLR), bij het publiek ook bekend als ‘Moskee Leidsche Rijn’.

RSIN
8527.24.093

KvK-nummer
57759901

Jaarverslag 2022
Jaarverslag ICCLR 2022

Contactgegevens
Pratumplaats 3
3454 NA UTRECHT
T: 030-2102477
E: info@icclr.nl