Wie zijn wij?

Welkom op de website van het Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn, bij het publiek ook wel bekend onder de afkorting ‘ICCLR’ en ‘Moskee Leidsche Rijn’.

Het ICCLR wil een inspirerende plek bieden voor de mensen in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn, ongeacht geslacht, afkomst of leeftijd. Ons voornaamste doel is onze gemeenschap en bezoekers kennis op te laten doen, deze voor hen toegankelijk te maken en met elkaar te laten delen.

Islam centraal
In al onze activiteiten richten wij ons op het goede, het rechtvaardige en het welzijn van anderen. Respect en liefde voor de Islam, de medemens en onszelf staan daarbij centraal. Wij staan voor verantwoord gedrag. Dit houdt in dat we de impact van onze acties scherp in het oog houden, onze (persoonlijke) ontwikkeling serieus nemen en ons doorlopend blijven inzetten voor kwaliteit.

Onderwerpen en thema’s
Onze activiteiten spitsen zich met name toe op de volgende onderwerpen: religie, onderwijs, actief burgerschap en identiteit. Hierin staan de volgende thema’s centraal: kennisoverdracht, goed gedrag (aghlak) en verantwoordelijkheid.

Meer over de uitgangspunten van het ICCLR, samengebracht in onze missie, visie en strategie zijn te vinden in het Beleidsplan 2020 -2025.

Doelstelling
In de statuten is de volgende doelstelling opgenomen:

Artikel 2

  1. Het doel van de vereniging is:
    1. het beheren en exploiteren van een moskee / islamitisch centrum alsmede het bevorderen van integratie, emancipatie en participatie van haar leden in de maatschappij;
    2. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De vereniging beoogt niet het maken van winst.

  1. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  2. het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, maatschappelijke en religieuze activiteiten.’’

Bestuur
Het formele bestuur is als volgt samengesteld:

Abdelkader el Yandouzi

Abdelkader el Yandouzi

Voorzitter

Mohamed Bouzid

Mohamed Bouzid

Secretaris

Abdelkarim Skori

Abdelkarim Skori

Penningmeester

Bachir el Ayachi

Bachir el Ayachi

Algemeen bestuurslid: Portefeuille Bedrijfsvoering

Mohamed Bouzid (interim)

Mohamed Bouzid (interim)

Algemeen Bestuurslid: Portefeuille Onderwijs