Koran

Fadjr 06:19
Fadjr
06:18
Duhr
13:32
Asr
16:04
Maghreb
18:39
Isha
20:24

Koran Onderwijs

{ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً }
{En draag de Koran nauwkeurig en juist voor}
[المزمل: من الآية | Soerat al-Moezzammil: ayaat 4]

De Koran is de basis van de islam, de wet in ons leven, het licht van ons hart en de troost van onze ziel. Het is de eerste bron waar bewijzen, oplossingen en wijsheden worden gehaald. Het in bezit zijn van de Koran is het in bezit zijn van kennis.

Het onderwijzen van de Koran is daarom geprezen door de profeet Mohammed ﷺ en hij zegt hierover: ”De beste onder jullie is zeker degene, die de Koran heeft geleerd en hem onderwijst”. De hele Koran of delen daarvan uit het hoofd leren is een belangrijk onderdeel binnen ons geloof. De tijd en energie die gestoken wordt in het bestuderen en memoriseren van de Koran wordt beloond en voert de lezer tot datgene wat juist is.

Het memoriseren van de Koran gaat gepaard met regels. Deze regels zorgen ervoor dat je de Koran goed leert en de volledige beloning ontvangt. Deze regels zijn als volgt.

  1. Juiste intentie: het bestuderen en memoriseren van de Koran uit liefde voor Allah swt en de wens om het paradijs binnen te treden.
  2. Goed gedrag: afstand nemen van het begaan van zonden. Allah swt zegt: ”Vreest Allah en Allah geeft jullie kennis”. (2:282)
  3. Motivatie: sterke drijfkracht creëren om altijd de Koran te bestuderen en memoriseren.
  4. Herhaling en voortgang: niet stoppen met het herhalen van de reeds gememoriseerde stukken en overgaan op nieuwe stukken.
  5. Correcte uitspraak: de Koran uitspreken zoals hij geopenbaard is.
  6. Controle op fouten: reciteer het gememoriseerde stuk tegenover iemand die kennis hierover heeft om fouten op te sporen en te herstellen.

Koran6 - 17 jaar

Koran (6 t/m 17 jaar)

Lesprogramma (6 t/m 17 jaar)
Er wordt onderwezen in de leesstijlen Warsh en Hafs. Aan het begin van het onderwijsjaar wordt voor iedere leerling een persoonlijk programma (op niveau) gemaakt. Het tempo van memoriseren kan variëren van een kwart van een pagina tot een kwart van een Hizb per week. Ambitieuze leerlingen die het tijdens de reguliere lessen waar kunnen maken en een hoog niveau aankunnen wordt de mogelijkheid geboden om een intensief memorisatieprogramma te volgen. Elke leerling heeft een eigen volgsysteem waarin hun opdrachten en de vorderingen staan. Eén van de belangrijkste factoren voor succes binnen Koranonderwijs is de betrokkenheid van ouders.

Leermiddelen
De Koran wordt door ICCLR beschikbaar gesteld. Overige schoolspullen dienen zelf aangeschaft worden.

Jaarplanning
Aan het begin van het onderwijsjaar wordt de onderwijsjaarplanning gepubliceerd op de website en als onderdeel van de plaatsingsmail verstuurd.

Lestijden en niveaus
De niveaus zijn als volgt:

  • Beginners: djuz ’amma leren reciteren op de juiste correcte wijze volgens de tazjweedregels op basisniveau
  • Gevorderden I: hifdh-programma met verdieping en verfijning van de tajweedregels. Context en begrip van de Koranverzen komen ook aan bod;
  • Gevorderden II: Het memoriseren van de gehele Koran (verdeeld over vier delen) en deze op correcte wijze reciteren;
  • Izjaaza: het reciteren van de Koran van kaft tot kaft bij een bevoegde leerkracht.

Er wordt voorafgaand aan de inschrijving altijd een niveautoets afgenomen bij Koranonderwijs. Minimale vereiste voor inschrijving is het zelfstandig kunnen lezen van de Arabische taal. De lessen zijn op de woensdag en de vrijdag in de avonduren en op zondag overdag. In de volgende tabellen zijn per groep de bijbehorende niveaus, lesdagen en lestijden opgenomen.

Groepen en Niveaus

Groepen Leeftijd Niveau
Q0 (jongens/meisjes) 6 t/m 12 jaar Beginners
Q Groep(jongens/meisjes) 6 t/m 17 jaar Gevorderden I / Gevorderden II
QM Groep (meisjes) 13 t/m 17 jaar Beginners

 

Lesdagen en Lestijden

Groepen Lesdagen Lestijden
Q0 (jongens/meisjes) woensdag 16:00 – 17:30 uur
Q Groep(jongens/meisjes) woensdag en vrijdag 17:30 – 20:00 uur
QM Groep (meisjes) maandag en vrijdag 17:30 – 19:30 uur

 

KoranMannen (Volwassenen)

Inschrijvingen Dar el Qor’aan 2019/2020

Het is voor broeders vanaf 18 jaar en ouder tot 15 september 2019 mogelijk om je hier in te schrijven voor Koranlessen. Als voorwaarde geldt dat je Arabisch kunt lezen en schrijven. Het niveau wordt bepaald aan de hand van een niveautoets.

Beginners en gevorderden I:
Dinsdag: 20:00 – 22:00 (kan gewijzigd worden gedurende het onderwijsjaar afhankelijk van beschikbaarheid docent)
Voertaal: Arabisch & Nederlands
Docent: Khalid Azougagh
Start: dinsdag 29 september (t/m juni)
Kosten: € 15,- per maand

Gevorderden II / Izjaza
Donderdag 19:00 -21:30
Voertaal: Arabisch
Docent: Imam Chaib Kadi
Start: donderdag 1 oktober (t/m juni)
Kosten: € 15,- per maand

KoranVrouwen (Volwassnen)

Meer info volgt

Inschrijven

Wil je je inschrijven voor één van bovenstaande Koranlessen? Dat kan hieronder. Klik voor het inschrijfformulier op het gewenste Koranprogramma.

KoranJongens en Meisjes (6-12 jaar) Inschrijven is voorlopig niet mogelijk vanwege te grote wachtlijst

Vanwege een een te grote wachtlijst spijt het ons mede te delen dat we een stop hebben op de inschrijvingen voor Koran categorie 6-12 jaar.

KoranJongens (13-17 jaar) Inschrijven is voorlopig niet mogelijk vanwege te grote wachtlijst

Vanwege een een te grote wachtlijst spijt het ons mede te delen dat we een stop hebben op de inschrijvingen voor Koran categorie 13-17 jaar jongens.

KoranMeisjes (13-17 jaar) Inschrijven is voorlopig niet mogelijk vanwege te grote wachtlijst

Vanwege een een te grote wachtlijst spijt het ons mede te delen dat we een stop hebben op de inschrijvingen voor Koran categorie 13-17 jaar meisjes.

KoranMannen (volwassenen) Inschrijven alleen mogelijk aan begin van het onderwijsjaar

Inschrijven alleen mogelijk aan begin van het onderwijsjaar

KoranVrouwen (volwassenen) Inschrijven is voorlopig niet mogelijk vanwege te grote wachtlijst

Vanwege een een te grote wachtlijst spijt het ons mede te delen dat we een stop hebben op de inschrijvingen voor de categorie Koran Vrouwen volwassenen