Koran

duhr 13:38
fadjr
04:00
duhr
13:38
asr
17:36
maghreb
20:56
isha
23:07

Koran Onderwijs

{ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً }
{En draag de Koran nauwkeurig en juist voor}
[المزمل: من الآية | Soerat al-Moezzammil: ayaat 4]

De Koran is de basis van de islam, de wet in ons leven, het licht van ons hart en de troost van onze ziel. Het is de eerste bron waar bewijzen, oplossingen en wijsheden worden gehaald. Het in bezit zijn van de Koran is het in bezit zijn van kennis.

Het onderwijzen van de Koran is daarom geprezen door de profeet Mohammed ﷺ en hij zegt hierover: ”De beste onder jullie is zeker degene, die de Koran heeft geleerd en hem onderwijst”. De hele Koran of delen daarvan uit het hoofd leren is een belangrijk onderdeel binnen ons geloof. De tijd en energie die gestoken wordt in het bestuderen en memoriseren van de Koran wordt beloond en voert de lezer tot datgene wat juist is.

Het memoriseren van de Koran gaat gepaard met regels. Deze regels zorgen ervoor dat je de Koran goed leert en de volledige beloning ontvangt. Deze regels zijn als volgt.

  1. Juiste intentie: het bestuderen en memoriseren van de Koran uit liefde voor Allah swt en de wens om het paradijs binnen te treden.
  2. Goed gedrag: afstand nemen van het begaan van zonden. Allah swt zegt: ”Vreest Allah en Allah geeft jullie kennis”. (2:282)
  3. Motivatie: sterke drijfkracht creëren om altijd de Koran te bestuderen en memoriseren.
  4. Herhaling en voortgang: niet stoppen met het herhalen van de reeds gememoriseerde stukken en overgaan op nieuwe stukken.
  5. Correcte uitspraak: de Koran uitspreken zoals hij geopenbaard is.
  6. Controle op fouten: reciteer het gememoriseerde stuk tegenover iemand die kennis hierover heeft om fouten op te sporen en te herstellen.

Koranjongens en meisjes (6 - 17 jaar)

Koran jongens en meisjes (6 t/m 17 jaar)

Lesprogramma (6 t/m 17 jaar)
Er wordt onderwezen in de leesstijlen Warsh en Hafs. Aan het begin van het onderwijsjaar wordt voor iedere leerling een persoonlijk programma (op niveau) gemaakt. Het tempo van memoriseren kan variëren van een kwart van een pagina tot een kwart van een Hizb per week. Ambitieuze leerlingen die het tijdens de reguliere lessen waar kunnen maken en een hoog niveau aankunnen wordt de mogelijkheid geboden om een intensief memorisatieprogramma te volgen. Elke leerling heeft een eigen volgsysteem waarin hun opdrachten en de vorderingen staan. Eén van de belangrijkste factoren voor succes binnen Koranonderwijs is de betrokkenheid van ouders.

Leermiddelen
De Koran wordt door ICCLR beschikbaar gesteld. Overige schoolspullen dienen zelf aangeschaft worden.

Jaarplanning
Aan het begin van het onderwijsjaar wordt de onderwijsjaarplanning gepubliceerd op de website en als onderdeel van de plaatsingsmail verstuurd.

Lestijden en niveaus
De niveaus zijn als volgt:

  • Beginners: djuz ’amma leren reciteren op de juiste correcte wijze volgens de tazjweedregels op basisniveau
  • Gevorderden I: hifdh-programma met verdieping en verfijning van de tajweedregels. Context en begrip van de Koranverzen komen ook aan bod;
  • Gevorderden II: Het memoriseren van de gehele Koran (verdeeld over vier delen) en deze op correcte wijze reciteren;
  • Izjaaza: het reciteren van de Koran van kaft tot kaft bij een bevoegde leerkracht.

Er wordt voorafgaand aan de inschrijving altijd een niveautoets afgenomen bij Koranonderwijs. Minimale vereiste voor inschrijving is het zelfstandig kunnen lezen van de Arabische taal. De lessen zijn op de woensdag en de vrijdag in de avonduren en op zondag overdag. In de volgende tabellen zijn per groep de bijbehorende niveaus, lesdagen en lestijden opgenomen.

Groepen en Niveaus

Groepen Leeftijd Niveau
Q0 (jongens/meisjes) 6 t/m 12 jaar Beginners
Q Groep(jongens/meisjes) 6 t/m 17 jaar Gevorderden I / Gevorderden II
QM Groep (meisjes) 13 t/m 17 jaar Beginners

 

Lesdagen en Lestijden

Groepen Lesdagen Lestijden
Q0 (jongens/meisjes) woensdag 16:00 – 17:30 uur
Q Groep(jongens/meisjes) woensdag en vrijdag 17:30 – 20:00 uur
QM Groep (meisjes) maandag en vrijdag 17:30 – 19:30 uur

 

KoranMannen (Volwassenen)

Inschrijvingen Dar el Qor’aan

Het is voor broeders vanaf 18 jaar en ouder mogelijk om je hier in te schrijven voor Koranlessen. Als voorwaarde geldt dat je Arabisch kunt lezen en schrijven. Het niveau wordt bepaald aan de hand van een niveautoets.

Beginners :
Dinsdag: 18:00 – 19:30 (kan gewijzigd worden gedurende het onderwijsjaar afhankelijk van beschikbaarheid docent)
Voertaal: Arabisch & Nederlands
Docent: Khalid Azougagh
Kosten: € 15,- per maand

Gevorderden I:
Dinsdag: 20:00 – 21:30 (kan gewijzigd worden gedurende het onderwijsjaar afhankelijk van beschikbaarheid docent)
Voertaal: Arabisch & Nederlands
Docent: Khalid Azougagh
Kosten: € 15,- per maand

Gevorderden II / Izjaza
Donderdag 19:30 -22:00
Voertaal: Arabisch
Docent: Imam Chaib Kadi
Kosten: € 15,- per maand

KoranVrouwen (Volwassnen)

Koranles Vrouwen
Het is voor vrouwen van 18 jaar en ouder mogelijk om zich bij ICCLR in te schrijven voor de Koranles Vrouwen.

Lesprogramma
De cursisten krijgen in deze lessen de mogelijk om geleidelijk de Koran te leren reciteren op de juiste manier volgens de basisregels van tajwied. In de lessen worden theorie en praktijk gecombineerd en toepast voor direct resultaat. Naast tajwied wordt aandacht geschonken en beknopte tafsier uitgelegd van de korte soera’s, het volgen van de memorisatie- en Al Qaida An Noorania programma.

Tajwied
De belangrijke onderwerpen van tajwied worden behandeld, zoals de articulatiepunten (magaridj al hoeroef) en de kenmerken van de Arabische letters (sifat al hoeroef) etc.

Memorisatie (Hifd)
Het memoriseren van de hele Koran of enkele soera’s en deze op de correcte wijze reciteren onder begeleiding van bekwame docentes.

Al Qaida An Noorania
Binnen de lessen van de Al Qaida An Noorania leer je stap voor stap de Arabische letters kennen, hoe je letters aan elkaar moet verbinden, de juiste uitspraak etc.

Lestijden en niveaus
De niveaus zijn onder te verdelen in beginner, semi-gevorderde en gevorderde.
Het niveau wordt bepaald aan de hand van een niveautoets.

Er wordt in het onderwijsjaar 2022-2023 Koranles gegeven aan 8 groepen:
Dinsdagochtend / gevorderde groep / 09:00 – 12:00 uur
Dinsdagavond / beginnersgroep / 19:00 – 21:00 uur
Woensdagochtend / semi-gevorderde groep / 09:00 – 12:00 uur
Woensdagavond / beginnersgroep / 19:00 – 22:00 uur
Woensdagavond / 2 x gevorderde groep / 19:00 – 22:00 uur
Woensdagavond / Hifd-groep / 19:00 – 22:00 uur
Maandagavond / Al Qaida An Noorania beginnersgroep / 19:30 – 21:30

Lesgeld
Het lesgeld voor dit onderwijsprogramma bedraagt € 15,- per maand en dient bij aanvang van de lessen voldaan te worden naar het ICCLR rekeningnummer NL39 INGB 0009 3687 42 onder vermelding van de volledige naam/lesgeld 2022-2023. Het lesgeld kan ook via de website voldaan worden: https://icclr.nl/donaties-en-lidmaatschapsgeld/ (en dan optie lesgeld)
Het lesgeld wordt o.a. gebruikt om de docenten, leermiddelen, inventaris, etc. mee te betalen. De opbrengsten vanuit de onderwijs-gerelateerde activiteiten komen volledig ten goede van het onderwijsprogramma..

Inschrijving
Inschrijven voor de Arabische les Vrouwen kan via de link onderaan deze pagina. Inschrijven en eventueel instromen is mogelijk t/m 31 december 2022 Daarna komen alle inschrijvingen op een wachtlijst.
Na inschrijving vindt er een normaal gesproken een (telefonische) intakegesprek plaats en wordt het niveau bepaald.

Inschrijven

Wil je je inschrijven voor één van bovenstaande Koranlessen? Dat kan via de inschrijfpagina