Koran

Duhr 13:42
Fadjr
05:16
Duhr
13:42
Asr
17:02
Maghreb
19:55
Isha
21:45

Koran Onderwijs

{ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً }
{En draag de Koran nauwkeurig en juist voor}
[المزمل: من الآية | Soerat al-Moezzammil: ayaat 4]

De Koran is de basis van de islam, de wet in ons leven, het licht van ons hart en de troost van onze ziel. Het is de eerste bron waar bewijzen, oplossingen en wijsheden worden gehaald. Het in bezit zijn van de Koran is het in bezit zijn van kennis.

Het onderwijzen van de Koran is daarom geprezen door de profeet Mohammed ﷺ en hij zegt hierover: ”De beste onder jullie is zeker degene, die de Koran heeft geleerd en hem onderwijst”. De hele Koran of delen daarvan uit het hoofd leren is een belangrijk onderdeel binnen ons geloof. De tijd en energie die gestoken wordt in het bestuderen en memoriseren van de Koran wordt beloond en voert de lezer tot datgene wat juist is.

Het memoriseren van de Koran gaat gepaard met regels. Deze regels zorgen ervoor dat je de Koran goed leert en de volledige beloning ontvangt. Deze regels zijn als volgt.

  1. Juiste intentie: het bestuderen en memoriseren van de Koran uit liefde voor Allah swt en de wens om het paradijs binnen te treden.
  2. Goed gedrag: afstand nemen van het begaan van zonden. Allah swt zegt: ”Vreest Allah en Allah geeft jullie kennis”. (2:282)
  3. Motivatie: sterke drijfkracht creëren om altijd de Koran te bestuderen en memoriseren.
  4. Herhaling en voortgang: niet stoppen met het herhalen van de reeds gememoriseerde stukken en overgaan op nieuwe stukken.
  5. Correcte uitspraak: de Koran uitspreken zoals hij geopenbaard is.
  6. Controle op fouten: reciteer het gememoriseerde stuk tegenover iemand die kennis hierover heeft om fouten op te sporen en te herstellen.

Koran (mannen)

Inschrijvingen Dar el Qor’aan 2019/2020

Het is voor broeders vanaf 18 jaar en ouder tot 15 september 2019 mogelijk om je hier in te schrijven voor Koranlessen. Als voorwaarde geldt dat je Arabisch kunt lezen en schrijven. Het niveau wordt bepaald aan de hand van een niveautoets.

Beginners en gevorderden I:
Woensdag 20:00 – 22:00
Voertaal: Arabisch & Nederlands
Docent: Khalid Azougagh
Start: woensdag 18 september (t/m juni)
Kosten: € 150,- per onderwijsjaar

Gevorderden I:
Dinsdag 19:00 – 21-00
Voertaal: Arabisch
Docent: Imam Abdelaziz Tassouki
Start: dinsdag 17 september (t/m juni)
Kosten: € 150,- per onderwijsjaar

Gevorderden II
Donderdag 19:00 -21:30
Voertaal: Arabisch
Docent: Imam Chaib Kadi
Start: donderdag 19 september (t/m juni)
Kosten: € 150,- per onderwijsjaar

Koran (6 t/m 17 jaar)

Lesprogramma (6 t/m 17 jaar)
Er wordt onderwezen in de leesstijlen Warsh en Hafs. Aan het begin van het onderwijsjaar wordt voor iedere leerling een persoonlijk programma (op niveau) gemaakt. Het tempo van memoriseren kan variëren van een kwart van een pagina tot een kwart van een Hizb per week. Ambitieuze leerlingen die het tijdens de reguliere lessen waar kunnen maken en een hoog niveau aankunnen wordt de mogelijkheid geboden om een intensief memorisatieprogramma te volgen. Elke leerling heeft een eigen volgsysteem waarin hun opdrachten en de vorderingen staan. Eén van de belangrijkste factoren voor succes binnen Koranonderwijs is de betrokkenheid van ouders.

Leermiddelen
De Koran wordt door ICCLR beschikbaar gesteld. Overige schoolspullen dienen zelf aangeschaft worden.

Lestijden en niveaus
De niveaus zijn als volgt:

  • Beginners: djuz ’amma leren reciteren op de juiste correcte wijze volgens de tazjweedregels;
  • Gevorderden I: hifdh-programma met verdieping en verfijning van de tajweedregels. Context en begrip van de Koranverzen komt ook aan bod;
  • Gevorderden II: Het memoriseren van de gehele Koran (verdeeld over vier delen) en deze op correcte wijze reciteren;
  • Izjaaza: het reciteren van de Koran van kaft tot kaft bij een bevoegde leerkracht.

Er wordt voorafgaand aan de inschrijving altijd een niveautoets afgenomen bij Koranonderwijs. Minimale vereiste voor inschrijving is het zelfstandig kunnen lezen van de Arabische taal.

Groepen en Niveaus

Groepen

Leeftijd

Niveau

Q0, Q1, Q2

6 t/m 12 jaar

Beginners

Q3

6 t/m 17 jaar

Gevorderden

QJ-1 (jongens)

13 t/m 17 jaar

Beginners

QM-1 (meisjes)

13 t/m 17 jaar

Beginners

 

Lesdagen en Lestijden

Groepen

Lesdagen

Lestijden

Q0

dinsdag en woensdag

16:00 – 17:30 uur

Q1

maandag en woensdag 

17:30 – 19:30 uur

Q2

maandag en dinsdag

17:30 – 19:30 uur

Q3

maandag

17:30 – 20:00 uur

woensdag en vrijdag

17:00 – 20:00 uur

QJ-1 (jongens)

woensdag en donderdag

17:30 – 19:30 uur

QM-1 (meisjes)

maandag en vrijdag

17:30 – 19:30 uur

 

Inschrijven Koran (mannen)

Wil je je inschrijven voor de Koranlessen voor mannen? Klik op onderstaande button.