Onderwijs

Duhr 13:51
Fadjr
03:48
Duhr
13:51
Asr
18:09
Maghreb
22:11
Isha
23:38

Algemene informatie ICCLR Onderwijs

Onderwijsgids 2020-2021 (voor leerlingen van 4 t/m 17 jaar)

De onderwijsgids biedt u informatie over onze missie en visie op ons onderwijs, onze werkwijze, ons pedagogisch klimaat, ons onderwijsaanbod en meer. De onderwijsgids is geschreven voor ouders van kind(eren) die al onderwijs volgen binnen ICCLR en voor ouders die overwegen hun kind(eren) bij ons aan te melden. De onderwijsgids is ook bestemd voor eenieder die belangstelling heeft voor ons onderwijs. Wij hopen dat dit document een bron van informatie is voor alle betrokkenen.

Bekijk hier de onderwijsgids: Onderwijsgids 2020-2021

De onderwijsgids 2021-2022 is in de maak en zal later worden toegevoegd aan deze pagina.

Programma aanbod

Programma aanbod
ICCLR biedt de onderwijsprogramma’s voor minderjarigen en meerderjarigen. In de onderstaande tabellen zijn alle aangeboden onderwijsprogramma’s opgenomen. Uitgebreide informatie over het onderwijsprogramma van leerlingen 4 t/m 17 jaar vindt u in de onderwijsgids 2010-2021. U kunt hieronder in de tabellen op het gewenste onderwijsprogramma klikken. U komt vervolgens op de pagina terecht waar u meer inhoudelijke informatie kunt teruglezen en ook kan inschrijven.

Leeftijdscategorie 4 t/m 17 jaar

Arabisch Koran
Hadaana (4-5 jaar) Koran (6-12 jaar)
Arabisch (6-12 jaar) Koran meisjes (13-17 jaar)
Arabisch meisjes (13-17 jaar) Koran jongens (13-17 jaar)
Arabisch jongens (13-17 jaar)

 

Leeftijdscategorie volwassenen

Mannen Vrouwen
Basisstudie Islam Basisstudie Islam
Koran Koran
Arabisch

Lesgeld

Lesgeld
Onder lesgeld wordt verstaan: de jaarlijkse bijdrage voor het volgen van onderwijs binnen het ICCLR. De onderwijsperiode is van september t/m juni. Het lesgeld wordt o.a. gebruikt om de leraren, leermiddelen, inventaris, etc. mee te betalen. De opbrengsten vanuit de onderwijs gerelateerde activiteiten komen volledig ten goede van het onderwijsprogramma.

Voor elk onderwijsaanbod hanteren wij per inschrijving € 15,- lesgeld per maand.

Plattegrond onderwijslokalen

Plattegrond onderwijslokalen ICCLR
Voor als u of uw kind geplaatst worden en het lokaal bekend is gemaakt waarin de les wordt gevolgd is het handig om te weten waar u of uw kind exact moet zijn. Daarom kunt u op deze Plattegrond Lokalen ICCLR zien waar u of uw kind moet zijn.