Fadjr 05:16
Fadjr
05:16
Duhr
13:42
Asr
17:02
Maghreb
19:55
Isha
21:45
Algemene informatie onderwijsaanbod ICCLR

Onderwijsgids 2019-2020 (voor leerlingen van 4 t/m 17 jaar)
De onderwijsgids biedt u informatie over onze missie en visie op ons onderwijs, onze werkwijze, ons pedagogisch klimaat, ons onderwijsaanbod en meer. De onderwijsgids is geschreven voor ouders van kind(eren) die al onderwijs volgen binnen ICCLR en voor ouders die overwegen hun kind(eren) bij ons aan te melden. De onderwijsgids is ook bestemd voor eenieder die belangstelling heeft voor ons onderwijs. Wij hopen dat dit document een bron van informatie is voor alle betrokkenen.

Download hier de onderwijsgids 2019-2020.

Programma aanbod
ICCLR biedt de onderwijsprogramma’s voor minderjarigen en meerderjarigen. In de onderstaande tabellen zijn alle aangeboden onderwijsprogramma’s opgenomen. Uitgebreide informatie over het onderwijsprogramma van leerlingen 4 t/m 17 jaar vindt u in de onderwijsgids 2019-2020.

Leeftijdscategorie 4 t/m 17 jaar

Arabisch Koran
Hadaana (4-5 jaar) Koran (6-12 jaar)
Arabisch (6-12 jaar) Koran meisjes (13-17 jaar)
Arabisch meisjes (13-17 jaar) Koran jongens (13-17 jaar)
Arabisch jongens (13-17 jaar)  

 

Leeftijdscategorie volwassenen

Mannen Vrouwen
Basisstudie Islam Basisstudie Islam
Koran Koran
  Arabisch

Lesgeld
Onder lesgeld wordt verstaan: de jaarlijkse bijdrage voor het volgen van onderwijs binnen het ICCLR. De onderwijsperiode is van september t/m juni. Het lesgeld wordt o.a. gebruikt om de leraren, leermiddelen, inventaris, etc. mee te betalen. De opbrengsten vanuit de onderwijsgerelateerde activiteiten komen volledig ten goede van het onderwijsprogramma.

Voor elk onderwijsaanbod hanteren wij per inschrijving € 150,- lesgeld per jaar. ICCLR kent een kortingsregeling voor leden (lid worden) die binnen hun huishouden 3 of meer plaatsingen hebben binnen het hele onderwijs van ICCLR (inclusief volwassenonderwijs). Meer informatie hierover kunt u lezen in hoofdstuk 5.4 van de onderwijsgids.

Jaarplanningen
ICCLR werkt met jaarplanningen voor de verschillende programma’s. De jaarplanningen kunnen hieronder bekeken worden:

Jaarplanning Arabische les 4-5 jaar 2019-2020

Jaarplanning Arabische les 6-12 jaar 2019-2020

Jaarplanning Arabische les 13-17 jaar 2019-2020

Jaarplanning Koranles 6-17 jaar 2019-2020

Jaarplanning Koranles mannen 2019-2020

Jaarplanning Koranles vrouwen 2019-2020

Jaarplanning Arabische les vrouwen 2019-2020

Jaarplanning Basisstudie Islam 2019-2020

Plattegrond onderwijslokalen ICCLR
Voor als u of uw kind geplaatst worden en het lokaal bekend is gemaakt waarin de les wordt gevolgd is het handig om te weten waar u of uw kind exact moet zijn. Daarom kunt u op deze Plattegrond Lokalen ICCLR zien waar u of uw kind moet zijn.