Koran jongens en meisjes

Koran jongens en meisjes  (6 t/m 17 jaar)

Lesprogramma (6 t/m 17 jaar)
Er wordt onderwezen in de leesstijlen Warsh en Hafs. Aan het begin van het onderwijsjaar wordt voor iedere leerling een persoonlijk programma (op niveau) gemaakt. Het tempo van memoriseren kan variëren van een kwart van een pagina tot een kwart van een Hizb per week. Ambitieuze leerlingen die het tijdens de reguliere lessen waar kunnen maken en een hoog niveau aankunnen wordt de mogelijkheid geboden om een intensief memorisatieprogramma te volgen. Elke leerling heeft een eigen volgsysteem waarin hun opdrachten en de vorderingen staan. Eén van de belangrijkste factoren voor succes binnen Koranonderwijs is de betrokkenheid van ouders.

Leermiddelen
De Koran wordt door ICCLR beschikbaar gesteld. Overige schoolspullen dienen zelf aangeschaft worden.

Jaarplanning
Aan het begin van het onderwijsjaar wordt de onderwijsjaarplanning gepubliceerd op de website en als onderdeel van de plaatsingsmail verstuurd.

Lestijden en niveaus
De niveaus zijn als volgt:

  • Beginners: djuz ’amma leren reciteren op de juiste correcte wijze volgens de tazjweedregels op basisniveau
  • Gevorderden I: hifdh-programma met verdieping en verfijning van de tajweedregels. Context en begrip van de Koranverzen komen ook aan bod;
  • Gevorderden II: Het memoriseren van de gehele Koran (verdeeld over vier delen) en deze op correcte wijze reciteren;
  • Izjaaza: het reciteren van de Koran van kaft tot kaft bij een bevoegde leerkracht.

Er wordt voorafgaand aan de inschrijving altijd een niveautoets afgenomen bij Koranonderwijs. Minimale vereiste voor inschrijving is het zelfstandig kunnen lezen van de Arabische taal. De lessen zijn op de woensdag en de vrijdag in de avonduren en op zondag overdag. In de volgende tabellen zijn per groep de bijbehorende niveaus, lesdagen en lestijden opgenomen.

Wil je je inschrijven voor Koran jongens en meisjes? Klik dan op onderstaande knop.