Vacatures

Duhr 12:58
Fadjr
05:11
Duhr
12:58
Asr
15:54
Maghreb
18:38
Isha
20:23

Vacatures bestuursfuncties

ICCLR

Het islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn (ICCLR) is een jonge en dynamische organisatie opgericht in Leidsche Rijn en is zeer betrokken op religieus, sociaal, cultureel, educatief en maatschappelijk terrein. ICCLR werkt met verschillende organisaties samen en streeft naar een volwaardige participatie in de maatschappij.

De activiteiten van ICCLR hebben het doel om de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij door zowel de achterban van ICCLR als de gemeenschap (bewoners) van Leidsche Rijn/Vleuten te bevorderen. De doelstelling wordt gerealiseerd door middel van het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, maar ook voor jong en oud. De activiteiten van ICCLR worden uitgevoerd vanuit islamitische grondbeginselen maar ook vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij alle activiteiten staat actief burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De vereniging investeert in samenwerking met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen op lokaal niveau.

Vacatures

Op dit moment zijn binnen het bestuur van ICCLR de functies “Penningmeester” en “Secretaris” vacant. Voor beide functies is ICCLR op zoek naar enthousiaste kandidaten die het bestuur en hiermee de vereniging komen versterken om de doelstellingen te realiseren en ICCLR verder te ontwikkelen.

Van de bestuursleden wordt in het algemeen verwacht dat zij:

 • opereren vanuit Imaan (vrijwillig, integer, betrouwbaar, oprecht en streven naar het goede doen voor de gemeenschap op basis van de grondbeginselen van de Islam)
 • affiniteit hebben met de doelstelling en visie van de vereniging (zie samenvatting beleidsplan 2020 -2025);
 • ten opzichte van elkaar en de achterban onafhankelijk en kritisch opereren;
 • goede gesprekspartner zijn voor directe en indirecte stakeholders (belanghebbenden);
 • geen tegenstrijdige belangen hebben;
 • voldoende tijd hebben voor het vervullen van de rol.
Wij bieden

Bij ICCLR wordt je in de gelegenheid gesteld om in een jonge en lerende organisatie bestuurlijke ervaring op te doen. Daarnaast kom je in een omgeving waar (persoonlijke) ontwikkeling centraal staat. Je krijgt een mooi en groot netwerk tot je beschikking. En tenslotte ga je deze functie uitoefenen met een ambitieus en enthousiast team dat hart heeft voor ICCLR en haar leden.

En?

Herken jij jezelf in het profiel en heb jij altijd al iets extra’s voor ICCLR en haar leden willen doen? Draag jij graag je steentje bij aan het goed functioneren van onze mooie vereniging? Heb je ideeën waarmee onze vereniging zich nog verder kan professionaliseren? Dan is dit jouw kans! Stuur je CV en motivatie dan snel naar ons toe.

Secretaris [2021 - 2025]

Functie

Als Secretaris maak je onderdeel uit van het (dagelijks) bestuur. Samen met het bestuur en de achterban werk je aan de plannen zoals beschreven in het “Beleidsplan 2020-2025 Focus op de toekomst”. Je notuleert de bestuursvergadering en legt de besluiten en actiepunten vast. In samenwerking met de rest van het bestuur stel je de agenda vast voor de verschillende vergaderingen en zorg je ervoor dat de deelnemers tijdig een uitnodiging ontvangen voor de diverse vergaderingen, waaronder de ALV. Je bent in staat gestructureerd documentatie op te bouwen voor de relevante dossiers. Ook de correspondentie wordt onder jouw beheer uitgevoerd, zowel intern als extern. Daarnaast ondersteun je de verschillende commissies in formele administratieve zaken. Je onderhoudt en bouwt relaties op die voor ICCLR van belang zijn, denk hierbij aan onze (toekomstige) leden, overheid, zakelijk dienstverlening, maatschappelijke instellingen, scholen, etc. Naast de secretariële taken is de secretaris ook portefeuillehouder van het strategisch thema “Communicatie en PR” (zie samenvatting beleidsplan 2020 -2025).

Profiel

Wij zoeken een kandidaat met juridische en/of bestuurlijke en/of managementervaring, die kennis heeft van de verenigingswet- en regelgeving. Ook beschik je over een uitstekende schrijfvaardigheid in het Nederlands. Je bent iemand die het verenigings- en teambelang hoog in het vaandel heeft staan. Daarnaast dien je te beschikken over de competenties om de strategie om te zetten in concrete activiteiten en acties, constructief feedback te geven en te ontvangen, verbindend te zijn en ben je communicatief vaardig.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het verzorgen van de in- en uitgekomen post/correspondentie;
 • Het archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven;
 • Het beantwoorden vragen via de communicatiekanalen van ICCLR (e-mail, website, WhatsApp en Facebook);
 • Het beheren van het ledenbestand;
 • Het beheren van de WhatsApp service;
 • Het opstellen van de agenda’s voor en plannen van de bestuursvergaderingen;
 • Het maken van notulen tijdens bestuursvergaderingen en het uitwerken hiervan;
 • Het bewaken van agendapunten, vervolgpunten, wijzigingsvoorstellen en actielijsten;
 • Het voorbereiden van de Algemene Ledenvergadering;
 • Het toezien op regelgeving, zorgen voor correcte toepassing van de wettelijke voorschriften, procedures en termijnen;
 • Het toezien op en tegelijkertijd bestuurlijk aanspreekpunt als portefeuillehouder van de commissies communicatie en ICT.

Functie-eisen:

 • Je visie stemt overeen met die van ICCLR;
 • Je werkt systematisch, nauwkeurig en gestructureerd en je bent in staat deadlines te bewaken, zowel van jezelf als van anderen;
 • Je bent communicatief vaardig;
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en je bent in staat berichtgeving duidelijk te verwoorden;
 • Een goede beheersing van de Arabische taal in woord en geschrift is een pré;
 • Je levert vanuit jouw aandachtsgebied een bijdrage aan de verdere professionalisering van de organisatie;
 • Je hebt een onuitputtelijke drive om de gemeenschap naar een hoger niveau te tillen;
 • Je bent een teamplayer;
 • Je bent integer;
 • Je bent zichtbaar in de moskee.

Gemiddeld aantal werkuren per week:

 • 10 uur

Compensatie:

 • De functie is op vrijwillige basis waarvan, mits met juiste intentie, een grote beloning bij Allah (swt) zal zijn.

Procedure

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan het bestuur worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken met de benoemingscommissie. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.

Een BKR-toetsing en het opvragen van een VOG-verklaring kunnen onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

De sluitingsdatum van deze vacatures is 5 februari 2021, daarna zullen de gesprekken plaatsvinden.

Reageren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de benoemingscommissie. Deze is te bereiken via het volgende e-mail adres: sollicitatie@icclr.nl. Solliciteren kan via onderstaand formulier:

De sollicitatietermijn is verstreken.

Penningmeester [2021 - 2025]

Functie

Als Penningmeester maak je onderdeel uit van het (dagelijks) bestuur. Samen met het bestuur en de achterban werk je aan de plannen zoals beschreven in het “Beleidsplan 2020-2025 Focus op de toekomst”. Je bent verantwoordelijk voor het voeren van een deugdelijke administratie, het vastleggen van de financiële geldstromen, het monitoren van de financiële continuïteit en de rapportage hieromtrent. Daarnaast zorg je voor de begroting, de jaarrekeningen en balans. Deze dient gepresenteerd te worden aan het bestuur en de ALV. De controle hiervan zal door de Kascommissie gedaan worden. Je onderhoudt en bouwt relaties op die voor ICCLR van belang zijn, denk hierbij aan onze (toekomstige) leden, overheid, zakelijk dienstverlening, maatschappelijke instellingen, scholen, etc. Naast de financiële taken is de Penningmeester ook portefeuillehouder van het strategisch thema “Actief Burgerschap” (zie samenvatting beleidsplan 2020 -2025). Dit is een belangrijk thema dat nog verder vormgegeven dient te worden.

Profiel

Wij zoeken een kandidaat met bestuurlijke en/of managementervaring, die kennis heeft van financiële zaken en de daarbij behorende wet- en regelgeving. Je bent iemand die het verenigings- en teambelang hoog in het vaandel heeft staan. Daarnaast dien je te beschikken over competenties om de strategie om te zetten in concrete activiteiten en acties, constructief feedback te geven en te ontvangen, je bent analytisch sterk en communicatief vaardig.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het voor ICCLR opstellen van een (meerjaren)begroting in lijn met het jaarplan dat onder regie van de voorzitter wordt opgesteld.
 • Het bewaken van de financiële realisatie van deze plannen (periodieke financiële rapportages;
 • Het bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen;
 • Het doen en ontvangen van betalingen;
 • Het voeren van twee (onafhankelijk van elkaar) financiële administraties; lidmaatschap en onderwijs;
 • Het maken van het financieel jaarverslag;
 • Het toezien op en tegelijkertijd bestuurlijk aanspreekpunt als portefeuillehouder van de commissies jongeren en activiteiten.

Functie-eisen:

 • Je visie stemt overeen met die van ICCLR;
 • Je hebt bij voorkeur een financiële achtergrond, zowel opleiding als ervaring;
 • Je hebt ervaring met het opstellen van begrotingen en bijhouden van de realisatie;
 • Je hebt ervaring met boekhoudpakketten;
 • Je levert vanuit jouw aandachtsgebied een bijdrage aan de verdere professionalisering van de organisatie;
 • Je kunt zelfstandig en onafhankelijk werken;
 • Je beschikt over goede Excel vaardigheden;
 • Je hebt een analytische blik;
 • Je hebt een onuitputtelijke drive om de gemeenschap naar een hoger niveau te tillen;
 • Je bent een teamplayer;
 • Je bent integer;
 • Je bent zichtbaar in de moskee.

Gemiddeld aantal werkuren per week:

 • 10 uur

Compensatie:

 • De functie is op vrijwillige basis waarvan, mits met juiste intentie, een grote beloning bij Allah (swt) zal zijn.

Procedure

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan het bestuur worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken met de benoemingscommissie. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.

Een BKR-toetsing en het opvragen van een VOG-verklaring kunnen onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

De sluitingsdatum van deze vacatures is 5 februari 2021, daarna zullen de gesprekken plaatsvinden.

Reageren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de benoemingscommissie. Deze is te bereiken via het volgende e-mail adres: sollicitatie@icclr.nl. Solliciteren kan via onderstaand formulier:

De sollicitatietermijn is verstreken.

Vacatures commissies

ICCLR

Het islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn (ICCLR) is een jonge en dynamische organisatie opgericht in Leidsche Rijn en is zeer betrokken op religieus, sociaal, cultureel, educatief en maatschappelijk terrein. ICCLR werkt met verschillende organisaties samen en streeft naar een volwaardige participatie in de maatschappij.

De activiteiten van ICCLR hebben het doel om de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij door zowel de achterban van ICCLR als de gemeenschap (bewoners) van Leidsche Rijn/Vleuten te bevorderen. De doelstelling wordt gerealiseerd door middel van het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, maar ook voor jong en oud. De activiteiten van ICCLR worden uitgevoerd vanuit islamitische grondbeginselen maar ook vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij alle activiteiten staat actief burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De vereniging investeert in samenwerking met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen op lokaal niveau.

Vacatures

Op dit moment is binnen de onderwijscommissie van ICCLR de functie “Ledenadministratie” vacant. Voor deze functies is ICCLR op zoek naar één of meer enthousiaste kandidaten die het de onderwijscommissie en hiermee de vereniging komen versterken om de doelstellingen te realiseren en ICCLR verder te ontwikkelen.

Ledenadministratie onderwijs

ICCLR
ICCLR biedt jaarlijks lessen/cursussen/trainingen aan ongeveer 1000 cursisten/leerlingen op het gebied van Islam, Arabisch, Koran, Huiswerkbegeleiding en overige workshops.
Hiervoor zijn er continue op alle fronten vrijwilligers voor nodig. Op dit moment zijn we op zoek naar versterking op de afdeling Leerlingenadministratie binnen de Onderwijs commissie.
Er zijn inmiddels al tientallen vrijwilligers actief bij ICCLR die met een grote betrokkenheid vanuit de kernwaarden geduld, onvoorwaardelijkheid en passie hun steentje bijdragen.

Sluit jij je ook aan bij de onderwijscommissie en kom jij ons in shaa Allah helpen?

Taken en verantwoordelijkheden
Alle voorkomende administratieve werkzaamheden met betrekking tot het aangeboden onderwijs binnen ICCLR, o.a. alle handelingen rond de nieuwe aanmeldingen van leerlingen, het maken van de nieuwe indelingen voor het nieuwe onderwijsjaar, beantwoorden van binnengekomen e-mails op onderwijs@icclr.nl, maken van planningen (bijv. 10 minuten gesprekken), bijhouden van de afwezigheidscijfers etc.

Kwaliteiten

 • Ruime ervaring met MS Office, in het bijzonder Excel
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Stressbestendig
 • Secuur
 • Goede communicatieve vaardigheden (in zowel woord als geschrift)

Meer info en/of solliciteren
onderwijs@icclr.nl