Vacatures

Maghreb 22:08
Fadjr
03:45
Duhr
13:48
Asr
18:06
Maghreb
22:08
Isha
23:36

Vacatures bestuursfuncties

ICCLR

Het islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn (ICCLR) is een jonge en dynamische organisatie opgericht in Leidsche Rijn en is zeer betrokken op religieus, sociaal, cultureel, educatief en maatschappelijk terrein. ICCLR werkt met verschillende organisaties samen en streeft naar een volwaardige participatie in de maatschappij.

De activiteiten van ICCLR hebben het doel om de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij door zowel de achterban van ICCLR als de gemeenschap (bewoners) van Leidsche Rijn/Vleuten te bevorderen. De doelstelling wordt gerealiseerd door middel van het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, maar ook voor jong en oud. De activiteiten van ICCLR worden uitgevoerd vanuit islamitische grondbeginselen maar ook vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij alle activiteiten staat actief burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De vereniging investeert in samenwerking met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen op lokaal niveau.

Vacatures

Op dit moment zijn binnen het bestuur van ICCLR de functies “Secretaris” en “Algemeen bestuurslid portefeuille duurzaam onderwijs” vacant. Voor één van beide functies is ICCLR op zoek naar een enthousiaste kandidaat die het bestuur en hiermee de vereniging komt versterken om de doelstellingen te realiseren en ICCLR verder te ontwikkelen. Je kunt op één van beide functies solliciteren, afhankelijk van jouw interesse en competenties.

Van bestuursleden wordt in het algemeen verwacht dat zij:

 • opereren vanuit Imaan (vrijwillig, integer, betrouwbaar, oprecht en streven naar het goede doen voor de gemeenschap op basis van de grondbeginselen van de Islam)
 • affiniteit hebben met de doelstelling en visie van de vereniging (zie samenvatting beleidsplan 2020 -2025);
 • ten opzichte van elkaar en de achterban onafhankelijk en kritisch opereren;
 • goede gesprekspartner zijn voor directe en indirecte stakeholders (belanghebbenden);
 • geen tegenstrijdige belangen hebben;
 • voldoende tijd hebben voor het vervullen van de rol.
Wij bieden

Bij ICCLR wordt je in de gelegenheid gesteld om in een jonge en lerende organisatie bestuurlijke ervaring op te doen. Daarnaast kom je in een omgeving waar (persoonlijke) ontwikkeling centraal staat. Je krijgt een mooi en groot netwerk tot je beschikking. En tenslotte ga je deze functie uitoefenen met een ambitieus en enthousiast team dat hart heeft voor ICCLR en haar leden.

En?

Herken jij jezelf in het profiel en heb jij altijd al iets extra’s voor ICCLR en haar leden willen doen? Draag jij graag je steentje bij aan het goed functioneren van onze mooie vereniging? Heb je ideeën waarmee onze vereniging zich nog verder kan professionaliseren? Dan is dit jouw kans! Lees het profiel van de functie waarvoor jij interesse hebt hieronder en upload je cv en motivatie dan snel via bijgevoegd formulier.

Secretaris [2021 - 2025]

Functie

Als Secretaris maak je onderdeel uit van het (dagelijks) bestuur. Samen met het bestuur en de achterban werk je aan de plannen zoals beschreven in het “Beleidsplan 2020-2025 Focus op de toekomst”. Je notuleert de bestuursvergadering en legt de besluiten en actiepunten vast. In samenwerking met de rest van het bestuur stel je de agenda vast voor de verschillende vergaderingen en zorg je ervoor dat de deelnemers tijdig een uitnodiging ontvangen voor de diverse vergaderingen, waaronder de ALV. Je bent in staat gestructureerd documentatie op te bouwen voor de relevante dossiers. Ook de correspondentie wordt onder jouw beheer uitgevoerd, zowel intern als extern. Daarnaast ondersteun je de verschillende commissies in formele administratieve zaken. Je onderhoudt en bouwt relaties op die voor ICCLR van belang zijn, denk hierbij aan onze (toekomstige) leden, overheid, zakelijk dienstverlening, maatschappelijke instellingen, scholen, etc. Naast de secretariële taken is de secretaris ook portefeuillehouder van het strategisch thema “Communicatie en PR” (zie samenvatting beleidsplan 2020 -2025).

Profiel

Wij zoeken een kandidaat met juridische en/of bestuurlijke en/of managementervaring, die kennis heeft van de verenigingswet- en regelgeving. Ook beschik je over een uitstekende schrijfvaardigheid in het Nederlands. Je bent iemand die het verenigings- en teambelang hoog in het vaandel heeft staan. Daarnaast dien je te beschikken over de competenties om de strategie om te zetten in concrete activiteiten en acties, constructief feedback te geven en te ontvangen, verbindend te zijn en ben je communicatief vaardig.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het verzorgen van de in- en uitgekomen post/correspondentie;
 • Het archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven;
 • Het beantwoorden vragen via de communicatiekanalen van ICCLR (e-mail, website, WhatsApp en Facebook);
 • Het beheren van het ledenbestand;
 • Het beheren van de WhatsApp service;
 • Het opstellen van de agenda’s voor en plannen van de bestuursvergaderingen;
 • Het maken van notulen tijdens bestuursvergaderingen en het uitwerken hiervan;
 • Het bewaken van agendapunten, vervolgpunten, wijzigingsvoorstellen en actielijsten;
 • Het voorbereiden van de Algemene Ledenvergadering;
 • Het toezien op regelgeving, zorgen voor correcte toepassing van de wettelijke voorschriften, procedures en termijnen;
 • Het toezien op en tegelijkertijd bestuurlijk aanspreekpunt als portefeuillehouder van de commissies communicatie en ICT.

Functie-eisen:

 • Je visie stemt overeen met die van ICCLR;
 • Je werkt systematisch, nauwkeurig en gestructureerd en je bent in staat deadlines te bewaken, zowel van jezelf als van anderen;
 • Je bent communicatief vaardig;
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en je bent in staat berichtgeving duidelijk te verwoorden;
 • Een goede beheersing van de Arabische taal in woord en geschrift is een pré;
 • Je levert vanuit jouw aandachtsgebied een bijdrage aan de verdere professionalisering van de organisatie;
 • Je hebt een onuitputtelijke drive om de gemeenschap naar een hoger niveau te tillen;
 • Je bent een teamplayer;
 • Je bent integer;
 • Je bent zichtbaar in de moskee.

Gemiddeld aantal werkuren per week:

 • 10 uur

Compensatie:

 • De functie is op vrijwillige basis waarvan, mits met juiste intentie, een grote beloning bij Allah (swt) zal zijn.

Procedure

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan het bestuur worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken met de benoemingscommissie. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.

Een BKR-toetsing en het opvragen van een VOG-verklaring kunnen onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

De sluitingsdatum van deze vacatures is 5 februari 2021, daarna zullen de gesprekken plaatsvinden.

Reageren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de benoemingscommissie. Deze is te bereiken via het volgende e-mail adres: sollicitatie@icclr.nl. Solliciteren kan via onderstaand formulier:

Sollicitatie

 • Geaccepteerde bestandstypen: doc, docx, pdf.
 • Geaccepteerde bestandstypen: doc, docx, pdf.

Algemeen bestuurslid duurzaam onderwijs [2021 - 2025]

Functie

ICCLR is op zoek naar een algemeen bestuurslid die zich omwille van de beloning van Allah (swt) wil inzetten voor de vereniging. Het algemeen bestuurslid vormt samen met de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en één ander algemeen bestuurslid het dagelijks bestuur van de vereniging.

Duurzaam onderwijs is één van de belangrijkste strategische punten van ICCLR. Het verdient de volle aandacht van het bestuur en daarmee dient dit onderwerp volledig en alleen door één bestuurslid geleid te worden. Duurzaam onderwijs gaat verder dan alleen het leren van Arabisch voor kinderen en/of het leren reciteren uit de Quran. Met ca 1000 cursisten en een verscheidenheid aan cursussen kunnen de verschillende onderwijsthema’s niet zonder een integraalplan. In dit plan dient rekening gehouden te worden met de verschillende doelgroepen en de voor iedere doelgroep benodigde middelen. Didactiek en pedagogiek zijn hierin uiterst belangrijk. Denk ook aan nieuwe vormen van onderwijs en hoe deze te integreren binnen ICCLR. Maar ook hoe om te gaan met veiligheid, gedrag (pesten) en individuele aandacht voor het kind/de cursist. Al met al veel zaken waar een bestuurslid zich volledig op kan richten. Leidinggevende competenties (coördinatie, delegeren, etc.) in verschillende stijlen zijn onontbeerlijk.

Profiel

De ideale algemeen bestuurslid duurzaam onderwijs;

 • geeft leiding aan het ontwikkelen en concretiseren van een gezamenlijke visie op islamitisch onderwijs;
 • draagt deze visie uit om de onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren;
 • anticipeert op ontwikkelingen in de omgeving;
 • heeft zicht hebben op alle factoren die een rol spelen bij leren en doceren, en op hun onderlinge samenhang.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het coördineren van de onderwijscommissie;
 • Verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en het aanbod ervan.

Functie-eisen:

 • Je visie stemt overeen met die van ICCLR;
 • Je visie stemt overeen met die van ICCLR;
 • Je hebt affiniteit met (islamitisch) onderwijs;
 • Je hebt een heldere moderne visie over hoe islamitisch educatie de gemeenschap zal doen laten groeien;
 • Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en bent communicatief vaardig;
 • Je hebt achtergrondkennis van (Islamitisch) onderwijs;
 • Ervaring in het (islamitisch) onderwijs is een pré;
 • Je levert vanuit jouw aandachtsgebied een bijdrage aan de verdere professionalisering van de organisatie;
 • Je hebt een onuitputtelijke drive om de gemeenschap naar een hoger niveau te tillen;
 • Je bent een teamplayer;
 • Je bent integer;
 • Je bent zichtbaar in de moskee.
 • Minimaal HBO werk en denk niveau.

Gemiddeld aantal werkuren per week:

 • 10 uur

Compensatie:

 • De functie is op vrijwillige basis waarvan, mits met juiste intentie, een grote beloning bij Allah (swt) zal zijn.

Procedure

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan het bestuur worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken met de benoemingsadviescommissie. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.

Een BKR-toetsing en het opvragen van een VOG-verklaring kunnen onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Zodra er zich een kandidaat meldt, zal er vrijwel direct erna een gesprek plaatsvinden.

Reageren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de benoemingsadviescommissie. Deze is te bereiken via het volgende e-mail adres: sollicitatie@icclr.nl. Solliciteren kan via onderstaand formulier:

Sollicitatie

 • Geaccepteerde bestandstypen: doc, docx, pdf.
 • Geaccepteerde bestandstypen: doc, docx, pdf.

Vacatures commissies

ICCLR

Het islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn (ICCLR) is een jonge en dynamische organisatie opgericht in Leidsche Rijn en is zeer betrokken op religieus, sociaal, cultureel, educatief en maatschappelijk terrein. ICCLR werkt met verschillende organisaties samen en streeft naar een volwaardige participatie in de maatschappij.

De activiteiten van ICCLR hebben het doel om de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij door zowel de achterban van ICCLR als de gemeenschap (bewoners) van Leidsche Rijn/Vleuten te bevorderen. De doelstelling wordt gerealiseerd door middel van het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, maar ook voor jong en oud. De activiteiten van ICCLR worden uitgevoerd vanuit islamitische grondbeginselen maar ook vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij alle activiteiten staat actief burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De vereniging investeert in samenwerking met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen op lokaal niveau.

Vacatures

Op dit moment is binnen de onderwijscommissie van ICCLR de functie “ledenadministratie” en “loketvrijwilliger” vacant. Voor deze functies is ICCLR op zoek naar één of meer enthousiaste kandidaten die het de onderwijscommissie en hiermee de vereniging komen versterken om de doelstellingen te realiseren en ICCLR verder te ontwikkelen.

Ledenadministratie onderwijs

ICCLR
ICCLR biedt jaarlijks lessen/cursussen/trainingen aan ongeveer 1000 cursisten/leerlingen op het gebied van Islam, Arabisch, Koran, Huiswerkbegeleiding en overige workshops.
Hiervoor zijn er continue op alle fronten vrijwilligers voor nodig. Op dit moment zijn we op zoek naar versterking op de afdeling Leerlingenadministratie binnen de Onderwijs commissie.
Er zijn inmiddels al tientallen vrijwilligers actief bij ICCLR die met een grote betrokkenheid vanuit de kernwaarden geduld, onvoorwaardelijkheid en passie hun steentje bijdragen.

Sluit jij je ook aan bij de onderwijscommissie en kom jij ons in shaa Allah helpen?

Taken en verantwoordelijkheden
Alle voorkomende administratieve werkzaamheden met betrekking tot het aangeboden onderwijs binnen ICCLR, o.a. alle handelingen rond de nieuwe aanmeldingen van leerlingen, het maken van de nieuwe indelingen voor het nieuwe onderwijsjaar, beantwoorden van binnengekomen e-mails op onderwijs@icclr.nl, maken van planningen (bijv. 10 minuten gesprekken), bijhouden van de afwezigheidscijfers etc.

Kwaliteiten

 • Ruime ervaring met MS Office, in het bijzonder Excel
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Stressbestendig
 • Secuur
 • Goede communicatieve vaardigheden (in zowel woord als geschrift)

Meer info en/of solliciteren
onderwijs@icclr.nl

Loketvrijwilliger onderwijs

Vacature vrijwilligers voor loketdienst op zaterdag en zondag

ICCLR biedt verschillende vormen van onderwijs aan. Eén van de grootste groepen zijn de kinderen van 6 tot 12 jaar die in het weekend les volgen. Qua organisatie komt hier veel bij kijken om de circa 400 leerlingen wekelijks te voorzien van kwalitatief goed onderwijs. Voor de loketfunctie zijn we op zoek naar extra vrijwilligers. De loketdienstvrijwilliger fungeert als receptionist voor het weekendonderwijs. De receptie bevindt zich op de begane grond bij de mannen.
De belangrijkste taken zijn:

 • Aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders over het onderwijs;
 • Administreren van de afwezigheid van leerlingen;
 • Registreren van te laat meldingen;
 • Het ondersteunen bij kopieerwerk voor de leerkrachten;
 • Het bellen van ouders als dat nodig is zoals in het geval van een zieke leerling, bij incidenten of ongeoorloofde afwezigheid.
 • Het samenwerken met de andere aanwezige vrijwilligers zoals de commissieleider en de hulpouder.

De loketdienst is verdeeld in vier dagdelen namelijk:

 • Zaterdag -en zondagochtend van 9:30 tot 13:30
 • Zaterdag -en zondagmiddag van 14:00 tot 18:00

Als loketdienstvrijwilliger draai je gemiddeld één keer in de drie weken één van de diensten (van maximaal 4 uur). We streven ernaar om minimaal 3 vrijwilligers per dagdeel te hebben om dit nobele werk lichter en acceptabeler te maken voor onze bestaande vrijwilligers.

Meer info en/of solliciteren
Ben je 16 jaar of ouder en heb je interesse neem graag contact met ons op door een mailtje te sturen naar onderwijs@icclr.nl.