Vacatures

Isha 21:31
Fadjr
05:27
Duhr
13:40
Asr
16:54
Maghreb
19:43
Isha
21:31

Vacature Kascommissie

De kascommissie bestaat uit twee leden die beide aftreden. Hiermee zijn nu twee vacatures ontstaan voor deze commissie. De kascommissie is verantwoordelijk voor de toezicht en controle op de financiële administratie en boekhouding en werkt hierin nauw samen met de penningmeester.

Het bestuur zoekt iemand met gevoel voor cijfers en administratie. Hoewel de werkzaamheden slechts zeer beperkt zijn, is de taak wel essentieel. De kascommissie controleert jaarlijks steekproefsgewijs ‘de boeken’ van de penningmeester. De controle vindt plaats in het gebouw van ICCLR.

Bij deze roept het bestuur de leden van ICCLR op om zich voor deze vrijwilligersfunctie kandidaat te stellen. Let op: ieder meerderjarig gezinslid van een huishouden dat lid is kan zich inschrijven op deze positie. De formele benoeming van het lid kascommissie vindt plaats in de komende bijzondere ledenvergadering die in november zal plaatsvinden.

Heb je interesse om de financiën van ICCLR op scherp te houden? Dan kun je solliciteren door een e-mail te sturen aan werving@icclr.nl. Voeg hierbij je CV en een motivatie toe. De deadline voor de sollicitatie is 30 september.

Tijdspad benoeming kascommissie:

31 mei – opening vacature kascommissie
30 september – sluiting vacature kascommissie
21 oktober – werving- en selectiecommissie selecteer en draagt voor aan de ledenvergadering
1 week voor bijzondere ledenvergadering – kandidatenlijst met informatie wordt verspreid onder de leden
Bijzondere ledenvergadering – benoeming kascommissie