Onderwijs

duhr 13:38
fadjr
04:00
duhr
13:38
asr
17:36
maghreb
20:56
isha
23:07

Algemene informatie ICCLR Onderwijs

Op deze pagina vindt u de algemene informatie over het onderwijs binnen ICCLR. Daarnaast vindt u hieronder de onderwijsgids. Deze biedt u informatie over de missie en visie op ons onderwijs, onze werkwijze, ons pedagogisch klimaat, onderwijsaanbod en meer. De onderwijsgids is geschreven voor ouders van kind(eren) die al onderwijs volgen binnen ICCLR en voor ouders die overwegen hun kind(eren) bij ons aan te melden. De onderwijsgids is ook bestemd voor eenieder die belangstelling heeft voor ons onderwijs. Wij hopen dat dit document een bron van informatie is voor alle betrokkenen.

 

Programma aanbod

Programma aanbod
ICCLR biedt de onderwijsprogramma’s voor minderjarigen en meerderjarigen. In de onderstaande tabellen zijn alle aangeboden onderwijsprogramma’s opgenomen. U kunt hieronder in de tabellen op het gewenste onderwijsprogramma klikken. U komt vervolgens op de pagina terecht waar u meer inhoudelijke informatie kunt teruglezen en ook kan inschrijven.

Leeftijdscategorie 4 t/m 17 jaar

Arabisch Koran
Hadaana (4-5 jaar) Koran (6-12 jaar)
Arabisch (6-12 jaar) Koran meisjes (13-17 jaar)
Arabisch meisjes (13-17 jaar) Koran jongens (13-17 jaar)
Arabisch jongens (13-17 jaar)

 

Leeftijdscategorie volwassenen

Mannen Vrouwen
Basisstudie Islam Basisstudie Islam
Koran Koran
Arabisch

Lesgeld

Lesgeld
Onder lesgeld wordt verstaan: de jaarlijkse bijdrage voor het volgen van onderwijs binnen het ICCLR. De onderwijsperiode is van september t/m juni. Het lesgeld wordt o.a. gebruikt om de leraren, leermiddelen, inventaris, etc. mee te betalen. De opbrengsten vanuit de onderwijs gerelateerde activiteiten komen volledig ten goede van het onderwijsprogramma.

Voor elk onderwijsaanbod hanteren wij per inschrijving € 15,- lesgeld per maand.

Jaarplanning ICCLR onderwijs

Jaarplanningen
In de jaarplanning worden alleen de generieke vakantiedagen opgenomen. Over de overige activiteiten wordt t.z.t. separaat per onderwijsprogramma gecommuniceerd via de e-mail.

Jaarplanning ICCLR onderwijs 2023-2024

Plattegrond onderwijslokalen

Plattegrond onderwijslokalen ICCLR
Voor als u of uw kind geplaatst worden en het lokaal bekend is gemaakt waarin de les wordt gevolgd is het handig om te weten waar u of uw kind exact moet zijn. Daarom kunt u op deze Plattegrond Lokalen ICCLR zien waar u of uw kind moet zijn.

Onderwijsgids ICCLR onderwijsgroepen 4-17j

Onderwijsgids
De onderwijsgids voor 2023-2024 is in bewerking en volgt zo snel mogelijk. Hieronder vind u de onderwijsgids 2022-2023.

In de Onderwijsgids 2022-2023 vindt u praktische informatie voor de onderwijsprogramma’s 4-17j