Project renovatie groenvoorzieningen

duhr 13:38
fadjr
04:00
duhr
13:38
asr
17:36
maghreb
20:56
isha
23:07

Inzameling renovatie groenvoorzieningen ICCLR

Al Jaren worden onze groenvoorzieningen bijgehouden door onze tuinvrijwilligers, moge Allah hen hier rijkelijk voor belonen. Het onderhoud aan de tuinen is echter tijdrovend werk en door het beperkt aantal krachten wordt er veel druk gelegd op onze tuinvrijwilligers. Daarnaast is er sinds de oprichting geen groot onderhoud verricht.
Om deze redenen is het bestuur voornemens om onze groenvoorzieningen te renoveren, waarbij de volgende doelstellingen worden nagestreefd:

• Gras onderhoudsarm maken
• Het bestraten van het gras aan de achterkant van het gebouw
• Het plaatsen van een heg op de erfscheiding aan de vrouwenkant
• Het zorgen voor voldoende verlichting op de eigen parkeerplaats

Omdat in de begroting alleen rekening is gehouden met het onderhoud van het gebouw wordt voor deze voorziening ingezameld
Het doel is om een bedrag van €15.000,- in te zamelen voor dit project.

Draag omwille van Allah bij aan dit project en doneer hieronder je bijdrage.

Jazaak Allahou khairan