Arabisch

fadjr 05:47
fadjr
05:47
duhr
12:53
asr
15:34
maghreb
18:09
isha
19:53

Arabisch Onderwijs

Op deze pagina vindt u meer informatie over onze Arabische onderwijsprogramma’s. U kunt het gewenste onderwijsprogramma open klikken (klik op het plusje) waarnaar u voorziet wordt van de benodigde informatie.

ArabischHadaana 4-5 jaar

Hadaana 4-5 jaar

Lesprogramma
Voor kleuters in de leeftijdsgroep 4 t/m 5 jaar biedt ICCLR Hadaana-lessen aan. Hadaana groepen zijn kleuterklassen waarbij kinderen spelenderwijs kennismaken met de Arabische taal. Ze worden op deze manier voorbereid op het leren, dat vanaf niveau 1 in het “officiële reguliere leertraject” gaat plaatsvinden. Voor ICCLR is de kleuterfase cruciaal voor het succes van het officiële leertraject. ICCLR is één van de weinige organisaties die onderwijs op dit niveau aanbiedt.

Leermiddelen
Het benodigde leerboek wordt door ICCLR beschikbaar gesteld. Overige schoolspullen dienen zelf aangeschaft worden.

Lestijden en niveaus
De Hadaana les wordt één keer per week gegeven op de maandag- of woensdagmiddag tussen 15:30 – 17:30 uur. Kinderen die voor een tweede jaar Hadaana-onderwijs volgen krijgen een uitgebreider programma dan de kinderen die voor het eerst Hadaana-les volgen.

Lesgeld
Lesgeld voor dit onderwijsprogramma bedraagt € 15,- per maand. Meer informatie over (betaling van het) lesgeld  en de ledenkorting kan je terugvinden in de onderwijsgids (terug te vinden op icclr.nl/onderwijs)

Overige informatie
Een kind dat niet zindelijk is kan helaas niet toegelaten worden tot het Hadaana onderwijs!

Inschrijving
Inschrijven voor Hadaana kan via icclr.nl/inschrijven. Op dit moment kun je je kind alleen voor Hadaana inschrijven als hij of zij tussen de 3 en 5 jaar is . We werken met actuele lijsten, dus als het kind jonger is kan er nog niet ingeschreven worden.

Kinderen brengen en ophalen
We willen u vragen om u aan onderstaande regels te houden bij het brengen en ophalen van uw kind(eren):

 • parkeer uw auto op de parkeerplaats in de daarvoor bestemde vakken. Zowel bij het brengen als ophalen;
 • breng uw kind(eren) zelf naar zijn/haar klaslokaal;
 • bij het ophalen wacht u buiten tot de juffrouw met uw kind naar buiten komt aan de kant van de vrouweningang. Van de mannen wordt verwacht dat ze op gepaste afstand wachten;
 • zorg ervoor dat bij ons bekend is welke personen (maximaal 3) uw kind mogen ophalen;
 • wees op tijd. Breng uw kinderen niet te vroeg naar de moskee en haal ze niet te laat op. De kinderen dienen opgehaald te worden op de afgesproken tijdstippen;
 • in geval van dringende situatie (u bent verhinderd of te laat bij het ophalen van uw kind) belt u dit nummer: 030 210 24 77 en kiest u voor optie 4.

Arabisch6-12 jaar

Arabisch (6-12 jaar)

Lesprogramma
De leerlingen van deze leeftijdsgroep krijgen in deze lessen de mogelijkheid om geleidelijk de Arabische taal te leren en de basiskennis over de Islam op te doen. Aan het eind van het traject zijn de leerlingen in staat om belangrijke vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) van de Arabische taal toe te passen.

Arabisch leren gebeurt in deze fase via verschillende activiteiten, om de motivatie van de leerlingen altijd te behouden. Hiervoor gebruikt het ICCLR ‘Sanabel’ als basismethode voor het onderwijzen van de Arabische taal, ondersteunt met ‘Alefbata’ digitale lesmateriaal.

Het ‘Alefbata’-programma is ontworpen voor leerlingen van 4-12 jaar en vereist geen voorafgaande geletterdheid. De vroege stadia van het programma zijn erop gericht het alfabet in zijn verschillende vormen te onderwijzen, terwijl de geavanceerde stadia erop gericht zijn de basis-principes van lezen en schrijven aan te leren, met de mogelijkheid om korte zinnen te vormen.

Leermiddelen
Het benodigde leerboek wordt door ICCLR beschikbaar gesteld. Overige schoolspullen dienen zelf aangeschaft worden.

Lestijden en niveaus
Ons programma omvat een cursus over meerdere jaren voor 4 uur wekelijkse lessen:

 • Zaterdagochtend van 09:30 tot 13:30 uur
 • Zaterdagmiddag van 14:00 tot 18:00 uur
 • Zondagochtend van 09:30 tot 13:30 uur
 • Zondagmiddag van 14:00 tot 18:00 uur

Er kunnen maximaal 4 niveaus gevolgd worden in deze fase, verspreid over een periode van 2 tot 6 jaar of meer, afhankelijk van de investering van de leerling en zijn/haar ambitie.

Elk niveau vindt plaats over een periode van ten minste twee jaar, of meer, afhankelijk van de voortgang van de leerling en zijn/haar aanwezigheid op de lessen.

Lesgeld
Lesgeld voor dit onderwijsprogramma bedraagt € 15,- per maand. Meer informatie over (betaling van het) lesgeld  en de ledenkorting kan je terugvinden in de onderwijsgids (terug te vinden op icclr.nl/onderwijs)

Arabisch13-17 jaar

Arabisch (13-17 jaar)

Lesprogramma
Aansluitend op bovenstaand traject (6-12 jaar) kan een leerling doorstromen naar onderwijs voor (jong)volwassen. Dit is een traject waarin de leerling zich nog meer verdiept in de Arabische taal. De grammatica en andere aspecten van de Arabische taal komen hier aan bod.

Ook worden er diverse activiteiten voor deze jongeren georganiseerd om zo de islamitische normen en waarden over te brengen en zich maatschappelijke betrokken te voelen door:

 • hun culturele achtergrond in overeenstemming te brengen met de Europese context, om hun trots en hun identiteitsevenwicht te consolideren;
 • het overbrengen van de universele morele waarden: onderwijs voor vrede, erkenning van de ander en menselijke solidariteit.

Leermiddelen
Het benodigde leerboek wordt door ICCLR beschikbaar gesteld. Overige schoolspullen dienen zelf aangeschaft worden.

Lestijden en niveaus
Voor de jongens           zondagmiddag             14:30 tot: 17:30
Voor de meiden            zaterdagmiddag          14:30 tot: 17:30

De niveaus zijn onder te verdelen in beginner, semi-gevorderde en gevorderde.

Lesgeld
Lesgeld voor dit onderwijsprogramma bedraagt € 15,- per maand. Meer informatie over (betaling van het) lesgeld  en de ledenkorting kan je terugvinden in de onderwijsgids (terug te vinden op icclr.nl/onderwijs)

ArabischVrouwen (Volwassenen)

Arabische les Vrouwen
Het leren en begrijpen van de Arabische taal is van essentieel belang. Het is de taal van de Koran. Allah Zegt: “En waarlijk, dit (de Koran) is een openbaring van de Heer der Werelden. De Heilige Geest (Djibril) heeft het nedergebracht. Op jouw hart (O Mohammed), opdat je tot de waarschuwers behoort. In duidelijke Arabische taal. [26:192-195]

Met dit vers in gedachten streven we ernaar onze cursisten zo goed mogelijk de Arabische taal zowel in woord en schrift bij te brengen. Momenteel volgen ongeveer 75 zusters de Arabische lessen binnen verschillende niveaus, voor zowel beginners als gevorderden.

Lesprogramma
De cursisten krijgen in deze lessen de mogelijkheid om geleidelijk de Arabische taal te leren en te begrijpen en zich verder de verdiepen in de grammatica regels waar veel nadruk en aandacht wordt besteed aan woordenschat en gespreksconversaties.

Leermiddelen
Het benodigde leerboek wordt door ICCLR beschikbaar gesteld. Overige schoolspullen dienen zelf aangeschaft worden.

Lestijden en niveaus
Er wordt in het onderwijsjaar 2022-2023 Arabische les gegeven aan 6 groepen:
• Niveau 1 (beginners) / Maandagavond / 19:00 – 21:00 uur
• Niveau 2 (semi-gevorderd) / Maandagochtend / 09:00 – 12:00 uur
• Niveau 2 (semi-gevorderd) / Donderdagavond / 19:00 – 21:00 uur
• Niveau 2/3 (semi-gevorderd) / Dinsdagavond / 19:00 – 21:00 uur
• Niveau 3 (gevorderd) / Maandagochtend / 09:00 – 12:00 uur
• Niveau 4 (gevorderd) / Vrijdagochtend / 09:30 – 12:00 uur

Lesgeld
Het lesgeld voor dit onderwijsprogramma bedraagt € 15,- per maand en dient bij aanvang van de lessen voldaan te worden naar het ICCLR rekeningnummer NL39 INGB 0009 3687 42 onder vermelding van de volledige naam/lesgeld 2022-2023. Het lesgeld kan ook via de website voldaan worden: https://icclr.nl/donaties-en-lidmaatschapsgeld/ (en dan optie lesgeld)
Het lesgeld wordt o.a. gebruikt om de docenten, leermiddelen, inventaris, etc. mee te betalen. De opbrengsten vanuit de onderwijs-gerelateerde activiteiten komen volledig ten goede van het onderwijsprogramma.

Inschrijving
Inschrijven voor de Arabische les Vrouwen kan via de link onderaan deze pagina. Inschrijven en eventueel instromen is mogelijk t/m 31 december 2022. Daarna komen alle inschrijvingen op een wachtlijst.
Na inschrijving vindt er een normaal gesproken een (telefonische) intakegesprek plaats en wordt het niveau bepaald.

Inschrijven

Wil je je inschrijven voor één van bovenstaande Arabische onderwijsprogramma’s? Dat kan via de inschrijfpagina