Arabisch

Fadjr 06:19
Fadjr
06:18
Duhr
13:32
Asr
16:04
Maghreb
18:39
Isha
20:24

Arabisch Onderwijs

Op deze pagina vindt u meer informatie over onze Arabische onderwijsprogramma’s. U kunt het gewenste onderwijsprogramma open klikken (klik op het plusje) waarnaar u voorziet wordt van de benodigde informatie.

ArabischHadaana 4-5 jaar

Hadaana 4-5 jaar

Lesprogramma
Voor kleuters in de leeftijdsgroep 4 t/m 5 jaar biedt ICCLR Hadaana-lessen aan. Hadaana groepen zijn kleuterklassen waarbij kinderen spelenderwijs kennismaken met de Arabische taal. Ze worden op deze manier voorbereid op het leren, dat vanaf niveau 1 in het “officiële reguliere leertraject” gaat plaatsvinden. Voor ICCLR is de kleuterfase cruciaal voor het succes van het officiële leertraject. ICCLR is één van de weinige organisaties die onderwijs op dit niveau aanbiedt.

Leermiddelen
Het benodigde leerboek wordt door ICCLR beschikbaar gesteld. Overige schoolspullen dienen zelf aangeschaft worden.

Lestijden en niveaus
De Hadaana les wordt één keer per week gegeven op de maandag- of woensdagmiddag tussen 15:30 – 17:30 uur. Kinderen die voor een tweede jaar Hadaana-onderwijs volgen krijgen een uitgebreider programma dan de kinderen die voor het eerst Hadaana-les volgen.

Lesgeld
Lesgeld voor dit onderwijsprogramma bedraagt € 15,- per maand. Leden die in het huishouden meer onderwijsinschrijvingen hebben kunnen in aanmerking komen voor een ledenkorting. Meer informatie over (betaling van het) lesgeld  en de ledenkorting kan je terugvinden in de onderwijsgids (terug te vinden op icclr.nl/onderwijs)

Overige informatie
Een kind dat niet zindelijk is kan helaas niet toegelaten worden tot het Hadaana onderwijs!

Inschrijving
Inschrijven voor Hadaana kan via icclr.nl/inschrijven. Op dit moment kun je je kind alleen voor Hadaana inschrijven als jouw kind op 1 september 2021 4 of 5 jaar is. We werken met actuele lijsten, dus als het kind jonger is kan er nog niet ingeschreven worden.

Kinderen brengen en ophalen
We willen u vragen om u aan onderstaande regels te houden bij het brengen en ophalen van uw kind(eren):

 • parkeer uw auto op de parkeerplaats in de daarvoor bestemde vakken. Zowel bij het brengen als ophalen;
 • breng uw kind(eren) zelf naar zijn/haar klaslokaal;
 • bij het ophalen wacht u buiten tot de juffrouw met uw kind naar buiten komt aan de kant van de vrouweningang. Van de mannen wordt verwacht dat ze op gepaste afstand wachten;
 • zorg ervoor dat bij ons bekend is welke personen (maximaal 3) uw kind mogen ophalen;
 • wees op tijd. Breng uw kinderen niet te vroeg naar de moskee en haal ze niet te laat op. De kinderen dienen opgehaald te worden op de afgesproken tijdstippen;
 • in geval van dringende situatie (u bent verhinderd of te laat bij het ophalen van uw kind) belt u dit nummer: 030 210 24 77 en kiest u voor optie 4.

Arabisch6-12 jaar

Arabisch (6-12 jaar)

Lesprogramma
De leerlingen van deze leeftijdsgroep krijgen in deze lessen de mogelijkheid om geleidelijk de Arabische taal te leren en de basiskennis over de Islam op te doen. Aan het eind van het traject zijn de leerlingen in staat om belangrijke vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) van de Arabische taal toe te passen.

Arabisch leren gebeurt in deze fase via verschillende activiteiten, om de motivatie van de leerlingen altijd te behouden. Hiervoor gebruikt het ICCLR ‘Sanabel’ als basismethode voor het onderwijzen van de Arabische taal, ondersteunt met ‘Alefbata’ digitale lesmateriaal.

Het ‘Alefbata’-programma is ontworpen voor leerlingen van 4-12 jaar en vereist geen voorafgaande geletterdheid. De vroege stadia van het programma zijn erop gericht het alfabet in zijn verschillende vormen te onderwijzen, terwijl de geavanceerde stadia erop gericht zijn de basis-principes van lezen en schrijven aan te leren, met de mogelijkheid om korte zinnen te vormen.

Leermiddelen
Het benodigde leerboek wordt door ICCLR beschikbaar gesteld. Overige schoolspullen dienen zelf aangeschaft worden.

Lestijden en niveaus
Ons programma omvat een cursus over meerdere jaren voor 4 uur wekelijkse lessen:

 • Zaterdagochtend van 09:30 tot 13:30 uur
 • Zaterdagmiddag van 14:00 tot 18:00 uur
 • Zondagochtend van 09:30 tot 13:30 uur
 • Zondagmiddag van 14:00 tot 18:00 uur

Er kunnen maximaal 4 niveaus gevolgd worden in deze fase, verspreid over een periode van 2 tot 6 jaar of meer, afhankelijk van de investering van de leerling en zijn/haar ambitie.

Elk niveau vindt plaats over een periode van ten minste twee jaar, of meer, afhankelijk van de voortgang van de leerling en zijn/haar aanwezigheid op de lessen.

Lesgeld
Lesgeld voor dit onderwijsprogramma bedraagt € 15,- per maand. Leden die in het huishouden meer onderwijsinschrijvingen hebben kunnen in aanmerking komen voor een ledenkorting. Meer informatie over (betaling van het) lesgeld  en de ledenkorting kan je terugvinden in de onderwijsgids (terug te vinden op icclr.nl/onderwijs)

Inschrijving
Inschrijven voor Arabisch 6-12 jaar is op dit moment helaas niet mogelijk vanwege een te grote wachtlijst.

Arabisch13-17 jaar

Arabisch (13-17 jaar)

Lesprogramma
Aansluitend op bovenstaand traject (6-12 jaar) kan een leerling doorstromen naar onderwijs voor (jong)volwassen. Dit is een traject waarin de leerling zich nog meer verdiept in de Arabische taal. De grammatica en andere aspecten van de Arabische taal komen hier aan bod.

Ook worden er diverse activiteiten voor deze jongeren georganiseerd om zo de islamitische normen en waarden over te brengen en zich maatschappelijke betrokken te voelen door:

 • hun culturele achtergrond in overeenstemming te brengen met de Europese context, om hun trots en hun identiteitsevenwicht te consolideren;
 • het overbrengen van de universele morele waarden: onderwijs voor vrede, erkenning van de ander en menselijke solidariteit.

Leermiddelen
Het benodigde leerboek wordt door ICCLR beschikbaar gesteld. Overige schoolspullen dienen zelf aangeschaft worden.

Lestijden en niveaus
Voor de jongens           maandagavond             18:00 tot: 21:00
Voor de meiden            donderdagavond          18:00 tot: 21:00

De niveaus zijn onder te verdelen in beginner, semi-gevorderde en gevorderde.

Lesgeld
Lesgeld voor dit onderwijsprogramma bedraagt € 15,- per maand. Leden die in het huishouden meer onderwijsinschrijvingen hebben kunnen in aanmerking komen voor een ledenkorting. Meer informatie over (betaling van het) lesgeld  en de ledenkorting kan je terugvinden in de onderwijsgids (terug te vinden op icclr.nl/onderwijs)

Inschrijving
Inschrijven voor Arabisch 13-17 jaar kan via icclr.nl/inschrijven. Op dit moment is Arabisch 13-17 jaar vol en hanteert de leerlingenadministratie van de onderwijscommissie een wachtlijst.

ArabischVrouwen (Volwassenen)

Meer info volgt

Inschrijven

Wil je je inschrijven voor één van bovenstaande Arabische onderwijsprogramma’s? Dat kan hieronder. Klik voor het inschrijfformulier op het gewenste onderwijsprogramma.

4 t/m 5 jaar(Hadaana) Inschrijven is voorlopig niet mogelijk vanwege te grote wachtlijst

6 t/m 12 jaar(Arabisch / Koran) Inschrijven is voorlopig niet mogelijk vanwege te grote wachtlijst

13 t/m 17 jaar(Arabisch / Koran) Inschrijven is voorlopig niet mogelijk vanwege te grote wachtlijst

18+Arabisch / Koran / Islam Inschrijven is voorlopig niet mogelijk vanwege te grote wachtlijst