Arabisch

Fadjr 05:16
Fadjr
05:16
Duhr
13:42
Asr
17:02
Maghreb
19:55
Isha
21:45

Arabisch Onderwijs

Hadaana (4-5 jaar)

Lesprogramma
Voor kleuters in de leeftijdsgroep 4 t/m 5 jaar biedt ICCLR Hadaana-lessen aan. Hadaana groepen zijn kleuterklassen waarbij kinderen spelenderwijs kennismaken met de Arabische taal. Ze worden op deze manier voorbereid op het leren, dat vanaf niveau 1 in het “officiële reguliere leertraject” gaat plaatsvinden. Voor ICCLR is de kleuterfase cruciaal voor het succes van het officiële leertraject. ICCLR is één van de weinige organisaties die onderwijs op dit niveau aanbiedt.

Leermiddelen
Het benodigde leerboek wordt door ICCLR beschikbaar gesteld. Overige schoolspullen dienen zelf aangeschaft worden.

Lestijden en niveaus
De Hadaana les wordt één keer per week gegeven op de maandag- of woensdagmiddag tussen 15:30 – 17:30 uur. Kinderen die voor een tweede jaar Hadaana-onderwijs volgen krijgen een uitgebreider programma dan de kinderen die voor het eerst Hadaana-les volgen.

Overige informatie
Een kind dat niet zindelijk is kan helaas niet toegelaten worden tot het Hadaana onderwijs!

Kinderen brengen en ophalen
We willen u vragen om u aan onderstaande regels te houden bij het brengen en ophalen van uw kind(eren):

 • parkeer uw auto op de parkeerplaats in de daarvoor bestemde vakken. Zowel bij het brengen als ophalen;
 • breng uw kind(eren) zelf naar zijn/haar klaslokaal;
 • bij het ophalen wacht u buiten tot de juffrouw met uw kind naar buiten komt aan de kant van de vrouweningang. Van de mannen wordt verwacht dat ze op gepaste afstand wachten;
 • zorg ervoor dat bij ons bekend is welke personen (maximaal 3) uw kind mogen ophalen;
 • wees op tijd. Breng uw kinderen niet te vroeg naar de moskee en haal ze niet te laat op. De kinderen dienen opgehaald te worden op de afgesproken tijdstippen;
 • in geval van dringende situatie (u bent verhinderd of te laat bij het ophalen van uw kind) belt u dit nummer: 030 210 24 77 en kiest u voor optie 4.

Arabisch (6-12 jaar)

Lesprogramma
De leerlingen van deze leeftijdsgroep krijgen in deze lessen de mogelijkheid om geleidelijk de Arabische taal te leren en de basiskennis over de Islam op te doen. Aan het eind van het traject zijn de leerlingen in staat om belangrijke vaardigheden (spreken, schrijven, lezen en luisteren) van de Arabische taal toe te passen.

Arabisch leren gebeurt in deze fase via verschillende activiteiten, om de motivatie van de leerlingen altijd te behouden. Hiervoor gebruikt het ICCLR ‘Sanabel’ als basismethode voor het onderwijzen van de Arabische taal, ondersteunt met ‘Alefbata’ digitale lesmateriaal.

Het ‘Alefbata’-programma is ontworpen voor leerlingen van 4-12 jaar en vereist geen voorafgaande geletterdheid. De vroege stadia van het programma zijn erop gericht het alfabet in zijn verschillende vormen te onderwijzen, terwijl de geavanceerde stadia erop gericht zijn de basis-principes van lezen en schrijven aan te leren, met de mogelijkheid om korte zinnen te vormen.

Leermiddelen
Het benodigde leerboek wordt door ICCLR beschikbaar gesteld. Overige schoolspullen dienen zelf aangeschaft worden.

Lestijden en niveaus
Ons programma omvat een cursus over meerdere jaren voor 4 uur wekelijkse lessen:

 • Zaterdagochtend van 09:30 tot 13:30 uur
 • Zaterdagmiddag van 14:00 tot 18:00 uur
 • Zondagochtend van 09:30 tot 13:30 uur
 • Zondagmiddag van 14:00 tot 18:00 uur

Er kunnen maximaal 4 niveaus gevolgd worden in deze fase, verspreid over een periode van 2 tot 6 jaar of meer, afhankelijk van de investering van de leerling en zijn/haar ambitie.

Elk niveau vindt plaats over een periode van ten minste twee jaar, of meer, afhankelijk van de voortgang van de leerling en zijn/haar aanwezigheid op de lessen.

Arabisch (13-17 jaar)

Lesprogramma
Aansluitend op bovenstaand traject (6-12 jaar) kan een leerling doorstromen naar onderwijs voor (jong)volwassen. Dit is een traject waarin de leerling zich nog meer verdiept in de Arabische taal. De grammatica en andere aspecten van de Arabische taal komen hier aan bod.

Ook worden er diverse activiteiten voor deze jongeren georganiseerd om zo de islamitische normen en waarden over te brengen en zich maatschappelijke betrokken te voelen door:

 • hun culturele achtergrond in overeenstemming te brengen met de Europese context, om hun trots en hun identiteitsevenwicht te consolideren;
 • het overbrengen van de universele morele waarden: onderwijs voor vrede, erkenning van de ander en menselijke solidariteit.

Leermiddelen
Het benodigde leerboek wordt door ICCLR beschikbaar gesteld. Overige schoolspullen dienen zelf aangeschaft worden.

Lestijden en niveaus
Voor de jongens           maandagavond             18:00 tot: 21:00
Voor de meiden            donderdagavond          18:00 tot: 21:00

De niveaus zijn onder te verdelen in beginner, semigevorderde en gevorderde.

Inschrijven

Wil je je inschrijven voor de cursussen en lessen Arabisch? Klik op onderstaande button en zie wat er op dit moment beschikbaar is.