Wat doen wij?

duhr 13:38
fadjr
04:00
duhr
13:38
asr
17:36
maghreb
20:56
isha
23:07

Het ICCLR heeft een algemeen nuttige functie. Dat wil zeggen dat alle activiteiten en bestedingen van het ICCLR in het teken staan van het belang voor de samenleving als geheel en datgene wat voor het welzijn van de samenleving nuttig, gewenst of noodzakelijk is. Gelet op de locatie en islamitische achtergrond van het ICCLR wordt daarbij een focus aangebracht op de islamitische gemeenschap in Utrecht-Leidsche Rijn.

Het ICCLR is primair een islamitische organisatie en heeft als kerntaak het in stand houden en beheren van een moskee. De kernactiviteiten van het ICCLR zijn logischerwijs religieus van aard. In de eerste plaats is het ICCLR opgericht om de islamitische gemeenschap in Leidsche Rijn een plek te bieden waar zij an hun religieuze verplichtingen kunnen voldoen (te weten de vijf dagelijkse gebeden, de vrijdagpreek, de taraweeh-gebeden in de ramadan, de feestgebeden, het islamitische dodengebed en de vrijwillige gebeden).

Naast bovengenoemde religieuze activiteiten in strikte zin ontplooit het ICCLR verschillende activiteiten die in een bredere religieuze context kunnen worden geplaatst. Denk daarbij aan educatieve activiteiten, sociaal-culturele activiteiten, sportieve en recreatieve activiteiten, charitatieve activiteiten en overige maatschappelijke activiteiten. Op de onderliggende pagina’s is een overzicht en beschrijving opgenomen van de door ons verzorgde activiteiten.