Orgaandonatie

Fadjr 06:22
Fadjr
06:22
Duhr
12:38
Asr
14:17
Maghreb
16:36
Isha
18:32

Orgaandonatie in de Islam

Vrijdag 18 oktober vanaf 19:00

Behoefte aan verduidelijking
Moslims worstelen met de vraag of het lichaam na de dood intact moet blijven of het belang van naastenliefde zwaarder weegt vanwege lichamelijke integriteit. Is het Islamitisch verantwoord af te zien van orgaandonatie? Het lijkt erop dat er veel twijfel en onwetendheid heerst over dit onderwerp. Voor sommigen is het zelfs een taboe om orgaandonatie bespreekbaar te maken. Is de heersende gedachte onder Nederlandse moslims in lijn met de leer van de Koran en de Sunnah van de profeet Mohammed ï·º ?

Wat houdt de nieuwe donorwet in?
Vanaf 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet. Dan krijgt iedere Nederlandse ingezetene vanaf 18 jaar die nog niet staat ingeschreven in het Donorregister, een brief. U krijgt dan de vraag om een keuze over orgaandonatie en weefseldonatie te maken. En deze keuze ook in het Donorregister vast te leggen. De keuzes die u kunt maken, blijven hetzelfde als in het huidige systeem.

De 4 keuzemogelijkheden zijn:
1. Ja, ik geef toestemming
2. Nee, ik geef geen toestemming
3. Mijn partner of familie beslist
4. De door mij gekozen persoon beslist

Als u niet reageert wordt u in het Donorregister geregistreerd als ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie en weefseldonatie.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/orgaandonatie-en-weefseldonatie/actieve-donorregistratie

Dialoog binnen ICCLR
Tijdens dit event kun je in contact komen met artsen en deskundigen en het dialoog aangaan over orgaandonatie. Heb je nu al vragen, stuur ze dan in via onze officiële WhatsApp: 06 40 674 320. Geef ook aan voor welke van onze sprekers de vraag bedoeld is.


Volledig programma:

Tijd

Activiteit

18:30-19:00 Inloop / Maghreb gebed
19:15 (10 min)

Opening door Saber Benjah

Interactieve Quiz

19:25 (10min)

Lezing 1: door imam Azzedine Karrat

– Introductie orgaandonatie binnen de islam

19:35 (15min)

Lezing 2: door dr. Arjen van Zuilen / dr. Meriem Khairoun

– dr. Arjan van Zuilen en dr. Meriem Khairoun zijn beiden verbonden aan het UMC;
– Medisch: wat is transplantatie; wanneer en hoe vindt transplantatie plaats;
– Juridisch: het toestemming geven van de donor zelf en de familieleden. Hoe vindt de donorregistratie plaats?

19:50 (10 min) Interactieve Quiz door Saber Benjah
20:00 (30 min)

Lezing 3: door prof. dr. Mohammed Ghaly

– Prof. Dr. Mohammed Ghaly  is sinds medio 2013 als professor islamitisch recht en bio-medisch ethiek verbonden aan de Hamad Bin Khalifa University te Qatar;
– Vanuit een Fiqh oogpunt geeft Mohammed Ghaly een lezing over orgaandonatie.

20:30 Icha gebed (+ Koffie/Thee/Gebak)
21:00 – 21:45

Start discussiepanel met volgende stellingen. Leider: Saber Benjah

  • Stelling 1: Ik voel me als moslim verplicht om mijn organen (levend/bij overlijden) te doneren als ik daarmee een ander leven kan redden.
  • Stelling 2: Ik zou organen alleen doneren en accepteren als deze afkomstig zijn van een andere moslim.
  • Stelling 3: Alleen als je zelf donor bent, heb je recht op een donororgaan.
  • Stelling 4: Ik ga liever dood dan dat ik een orgaandonatie zou moeten accepteren.
21:45 – 22:30 Ruimte voor vragen +  Napraten met Koffie/Thee