Onderwijsgids

Fadjr 03:51
Fadjr
03:51
Duhr
13:44
Asr
17:55
Maghreb
21:42
Isha
23:21

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van onderwijsjaar 2018-2019:

  • Met ingang van schooljaar 2019-2020 worden kinderen pas definitief geplaatst als één van de ouders verklaard heeft akkoord te zijn met de inhoud van de onderwijsgids.
  • Vanaf dit onderwijsjaar gebruikt ICCLR een nieuw rekeningnummer voor onderwijsgerelateerde zaken (o.a. innen van lesgeld): NL39 INGB 0009 3687 42 (zie 5.4 onderwijsgids).
  • Lesgeld is voor alle onderwijsactiviteiten gelijk getrokken. Per plaatsing per onderwijsjaar is dit €150,- te betalen in termijnen (zie 5.4 onderwijsgids).
  • De gezinskorting komt te vervallen en in plaats hiervan hanteren we de lidmaatschapskorting (zie 5.4 onderwijsgids).
  • De lestijden voor Arabisch in het weekend zijn aangepast (zie 3.1 onderwijsgids).
  • Inwerkingtreding hulpouderreglement (zie 2.4 onderwijsgids).
  • Inwerkingtreding anti-pestbeleid (zie 1.4 onderwijsgids).

Klik hier voor de onderwijsgids 2019-2020

Bevestiging plaatsing kind