Inventarisatie leerdoelen Koranlessen

duhr 13:38
fadjr
04:00
duhr
13:38
asr
17:36
maghreb
20:56
isha
23:07

 

Inventarisatie leerdoelen Koranlessen

Het leerdoelenformulier is bedoeld om vooraf elkaars verwachtingen duidelijk vast te leggen. De koranlessen zijn zo opgezet dat elke leerling op basis van zijn of haar capaciteiten een eigen hifdh-programma op maat heeft. De ambities die u samen met uw kind bespreekt zijn afhankelijk van verschillende factoren, waarin naast ICCLR en de leerling ook u als ouder een rol speelt. Deze worden hieronder kort toegelicht.

Aanwezigheid

Conform de onderwijsgids is aanwezigheid bij de lessen verplicht.

Begeleiding

Naast begeleiding tijdens de lessen is dit ook thuis cruciaal bij het halen van de ambities. Het gaat hier om overhoringen van het wekelijkse huiswerk wat de leerlingen meekrijgen. De mate van begeleiding is direct gekoppeld aan de aangegeven ambities.

Voortgangsgesprekken

Conform de jaarplanning vinden er voortgangsgesprekken plaats. Het is belangrijk om als ouder deze gesprekken bij te wonen om samen te kijken naar de voortgang van uw kind in relatie tot de opgegeven ambities en waar nodig gezamenlijk bij te sturen.