Coronabeleid ICCLR

Fadjr 06:19
Fadjr
06:18
Duhr
13:32
Asr
16:04
Maghreb
18:39
Isha
20:24

CORONABELEID ICCLR

Op deze pagina vind je altijd het meest actuele beleid van ICCLR omtrent de corona situatie. De maatregelen worden afhankelijk van de ontwikkelingen in de samenleving en het beleid van het kabinet regelmatig geüpdate. Op deze pagina vind je door op het plusje te drukken/klikken terug:

 • een overzicht van de corona maatregelen voor de moskeebezoeker.
 • een overzicht van de corona maatregelen voor de leerling/cursist.
 • het corona protocol van ICCLR voor zowel moskeebezoekers als leerling/cursist.

In het corona protocol wordt beschreven:

 • wat de algemene afspraken en maatregelen zijn;
 • wat je moet doen als je klachten ontwikkelt en/of jij of iemand binnen je huishouden positief getest is (meldplicht);
 • hoe het gebed en het onderwijs voor de verschillende doelgroepen verloopt (betreden gebouw, tijdens de les, verlaten gebouw) en
 • welke acties het bestuur in gang zet bij een besmetting en welke maatregelen er genomen kunnen worden bij meerdere besmettingen in een korte tijdsbestek.

Totstandkoming corona beleid ICCLR

Het bestuur van ICCLR is sinds de sluiting en de heropening in een continu proces bezig met plannen, besluiten nemen, evalueren, aanpassen. Daar waar we het noodzakelijk achten, verscherpen we de maatregelen en daar waar het op een verantwoorde en veilige manier mogelijk is, versoepelen we deze. Te allen tijde volgen we hierin het beleid van het kabinet, laten we ons informeren en adviseren door de GGD en worden we vanuit religieus oogpunt ook geadviseerd door onze imams. Het bestuur voelt in alles aan dat we vanaf de sluiting en de heropening het vertrouwen van de gemeenschap hebben. Feedback die we krijgen, wordt altijd serieus genomen en besproken binnen het bestuur.

Meest actuele nieuwsberichten corona ICCLR

https://icclr.nl/impactlockdownicclr/

https://icclr.nl/coronalockdownonderwijs/

Overzicht coronamaatregelen moskeebezoeker gebed

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft gisteren – 13 oktober 2020 – besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Het ICCLR bestuur heeft – voorafgaand aan de persconferentie – alle bestaande maatregelen geëvalueerd. Dat heeft tot enkele aanpassingen geleid in het huidige beleid. Het uitgangspunt is dat de focus ligt op het door laten gaan van primaire activiteiten (gebed en onderwijs). Dat houdt in dat er nieuwe verscherpte maatregelen nodig zijn om het risico op sluiting van de moskee te beperken. De hieronder oranje gemarkeerde maatregelen zijn de aangepaste maatregelen met ingang van 15 oktober. In de basis geldt het volgende:

 1. Personen per ruimte: In de gebedsruimte op de benedenverdieping is er ruimte voor 100 broeders exclusief vrijwilligers. Op de 1e verdieping is er ruimte voor 60 zusters exclusief vrijwilligers. De 2e verdieping wordt voorlopig niet meer gebruikt als gebedsruimte voor het vrijdaggebed. Indien het maximum aantal bereikt is, worden de deuren gesloten.
 2. Gebedskleed: Elke bezoeker dient een eigen gebedskleed mee te nemen.
 3. Gebedsplek: Elke bezoeker dient plaats te nemen op de gemarkeerde plekken en hier niet van af te wijken.
 4. Schoenen: Voor de reguliere gebeden kunnen de schoenenkasten in de entreehal weer gebruikt worden, met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot elkaar. Voor het vrijdaggebed blijft een plastic tasje voor de schoenen verplicht en gaan deze mee in de gebedsruimte.
 5. Desinfecteren: Het desinfecteren van de handen bij binnenkomst is verplicht.
 6. Mondkapje: Het dragen van een mondkapje is verplicht.
 7. Wudu: De toiletten en wudu-ruimte zijn gesloten voor gebruik door moskeebezoekers.
 8. Vrijdagpreek: Het vrijdaggebed zal maximaal 15 tot 20 minuten duren.
 9. Kantine: De kantine is gesloten voor gebruik door bezoekers.
 10. AanwezigheidBezoekers dienen na het gebed de moskee direct te verlaten.
 11. Handhaving: Volg te allen tijde de instructies op van de handhavers (zichtbaar door hun hesjes). Zij hebben de bevoegdheid van het bestuur om instructies te geven aan bezoekers en bij het niet voldoen aan de voorwaarden (zie hieronder) voor het bijwonen van het gebed, kan door hen de toegang tot de moskee geweigerd worden.

Voorwaarden om gebed in moskee bij te wonen (dus niet alleen vrijdaggebed)
Je kunt alleen in de moskee bidden als:

 • je een gebedskleed mee hebt;
 • je sokken aan/mee hebt;
 • je een mondkapje op hebt bij het betreden van de moskee;
 • je een plastic tasje mee hebt om je schoenen in te bewaren (om lekken van natte zolen op tapijt te voorkomen gelieve stevige tasjes te gebruiken);
 • je 12 jaar of ouder bent (met uitzondering van leerlingen onder de 12 die onderwijs volgen);
 • je geen ziekteverschijnselen hebt en thuis niemand koorts heeft;
 • je de afgelopen 10 dagen niet uit een land komt met oranje reisadvies;
 • er bij aankomst nog bidplekken beschikbaar zijn (vol is vol) en
 • je de aanwijzingen volgt van de vrijwilligers in en rondom de moskee.

 

Infographic coronaprotocol ICCLR in PDF

Overzicht coronamaatregelen leerling/cursist onderwijs

Corona protocol moskeebezoeker/leerling/cursist ICCLR

In onderstaand coronaprotocol van ICCLR voor zowel moskeebezoekers als voor leerlingen/cursisten wordt beschreven:

 • wat de algemene afspraken en maatregelen zijn;
 • wat je moet doen als je klachten ontwikkelt en/of iemand binnen je huishouden of jezelf positief getest bent (meldplicht);
 • hoe het gebed en het onderwijs voor de verschillende onderwijs categorieën verloopt (betreden gebouw, tijdens de les, verlaten gebouw) en
 • welke acties het bestuur in gang zet bij een besmetting en welke maatregelen er genomen kunnen worden bij meerdere besmettingen in een korte tijdsbestek.

Download hier het coronaprotocol ICCLR v1.0

Feedback coronabeleid

 • Heb je feedback? Laat het ons hieronder weten.