Corona

Duhr 13:46
Fadjr
03:45
Duhr
13:46
Asr
18:04
Maghreb
22:03
Isha
23:32
22 mei 2020

Eid ul Fitr & het Eid gebed thuis

In onderstaand filmpje gaat imam Azzedine Karrat in op de dag van Eid ul Fitr en hoe je het Eid gebed thuis kunt verrichten met je gezin.

 

 

22 mei 2020

Vrijdagpreek

 

21 mei 2020

Podcast met Azzedine: Challenges tijdens en na de ramadan

 

19 mei 2020

1 juli: heropening moskeeën in Nederland

Zeven regionale moskeekoepels hebben de handen ineen geslagen (niet letterlijk natuurlijk😊) om een protocol op te stellen voor het heropenen van de moskeeën in Nederland. Onderaan dit bericht vind je het protocol zowel in woord als in beeld.

ICCLR is – met inachtneming van dit protocol – reeds gestart met de voorbereidingen voor de heropening. Deze voorbereidingen worden getroffen door een in het leven geroepen werkgroep bestaande uit vrijwilligers en staan onder leiding van van enkele bestuursleden.

In de komende weken informeren we jullie meer over hoe we dit protocol binnen ICCLR zullen gaan implementeren.

Heb je zelf ook ideeën, dan mag je dat gerust met ons delen via een appje.

Protocol opstarten Moskeeën
Protocol in beeld verantwoorde opening moskeeën per 1 juli 2020
 
16 mei 2020

Vraag & Antwoord sessie met onze imams

 

15 mei 2020

Vrijdagpreek

 

13 mei 2020

Zakaat ul-Fitr

Ook dit jaar kun je via ICCLR de Zakaat ul-Fitr uitgeven. Indien je wenst dat ICCLR zorg draagt voor het uitgeven van jouw Zakaat ul-Fitr, kun je dat via de onderstaande link (via iDEAL) doen. Per lid van een huishouden geldt een bedrag van €5,-.

http://icclr.nl/zakaatulfitr/

Uitgeven van je Zakaat ul-Fitr via ICCLR kan t/m de laatste dag van de Ramadan

 
8 mei 2020

Belangrijke brief onderwijs

Op 1 mei jl. hebben wij de ouders/verzorgers van de kinderen die onderwijs volgen binnen ICCLR geïnformeerd over het besluit om tot het einde van dit schooljaar alle ICCLR-onderwijsprogramma’s online aan te bieden. Vandaag hebben we een vervolgbrief (per mail) verstuurd om u te informeren over de wijze waarop de onderwijsprogramma’s zullen worden ingevuld, de toetsing en 10-min gesprekken en de overgang. Tenslotte vindt u hier ook informatie over het lesgeld.

Vindt u deze brief niet terug in uw postvak? Kijk dan in uw ongewenste mailbox en anders kun je een mail sturen naar onderwijs@icclr.nl

 
8 mei 2020

Vrijdagpreek Live

Onderwerp: لعلكم تتقون… :  “…opdat jullie godsvruchtig zullen zijn.”

 
7 mei 2020

Perspectief heropening moskee

Nu het kabinet bekend heeft gemaakt dat als het virus onder controle blijft er de komende weken en maanden meer wordt toegestaan, snappen wij heel goed dat je je afvraagt wat dit betekent voor een eventuele heropening van de moskee.

Wij willen je daarom ook informeren dat ICCLR achter de schermen als onderdeel van SMUO in gesprek is met andere moskeekoepelorganisaties in het land om te kijken of en wanneer het verantwoord is de moskeeën te heropenen en hoe dit vorm gegeven dient te worden.

Zodra we meer hierover weten en er besluiten zijn genomen, informeren we je vanzelfsprekend direct.

Moge Allah ons zo spoedig mogelijk verblijden met het bezoeken van onze moskeeën.

 

22 April 2020

Online Onderwijs ICCLR tot de zomervakantie!

Op 21 april jl. heeft de regering de bijgestelde maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bekendgemaakt. Naast het feit dat dit impact heeft op ons dagelijks leven, raakt het ook het onderwijs binnen ICCLR. Wat dit betekent voor het onderwijsprogramma dat u en of uw kind(eren) volgen, vindt u hieronder.

Gezien de onduidelijkheid op termijn en de risico’s heeft de onderwijscommissie in overleg met het bestuur besloten alle ICCLR onderwijsprogramma’s tot het einde van het onderwijsjaar online aan te (blijven) bieden. Dit betekent dat er dus geen fysiek onderwijs meer plaats zal vinden.

Dit besluit heeft impact op verschillende aspecten als toetsing, 10-min-gesprekken, beoordeling en overgangsnormen. Wij zullen u begin mei hierover informeren. Ook de mogelijke impact op het door u betaalde of te betalen lesgeld nemen we hierin mee.

Hieronder alvast wat antwoorden op een aantal potentiële vragen:

Waarom kiezen wij er niet voor onderwijs aan te bieden zoals basisscholen dat wel gaan doen of de kinderen om de week les te laten volgen?
Het terugkeren naar het fysiek aanbieden van onderwijs brengt voor ICCLR veel meer risico’s met zich mee dan voor basisscholen. Gemiddeld lopen er zo’n 100 leerlingen op de 2e verdieping per dagdeel exclusief docenten. Wij kunnen de leerlingen niet verdelen over de verschillende dagdelen omdat nomaliter op elke dagdeel les wordt gegeven. Daar komt bovenop dat tijdens het gebed (Dohr en Asr) niet kan worden gewaarborgd dat aan de gestelde voorwaarden van het kabinet kan worden voldaan. Om deze reden is voor de veiligheid van uw kind(eren) en de docenten/vrijwilligers deze keuze gemaakt.

Wat betekent dit voor mijn reeds betaalde of te betalen lesgeld?
Het onderwijs binnen ICCLR heeft om te beginnen geen winstoogmerk. Aan de andere kant is het niet de bedoeling dat het onderwijsjaar wordt geëindigd met verlies. Om deze reden wordt in samenwerking met de onderwijscommissies in kaart gebracht wat er aan docenten en middelen nodig zijn tot het einde van het onderwijsjaar en wordt er op basis van de verwachte inkomsten een prognose gemaakt. Hier blijkt uit wat het effect is op het lesgeld van het besluit om online de lessen te continueren.

Gaan de kinderen in september wel weer fysiek onderwijs volgen?
Zoals het er nu naar uit ziet zullen in september 2020 in-sha-Allah de lessen op de klassieke wijze (fysiek onderwijs) worden opgestart. Wij houden de ontwikkelingen echter nauwlettend in de gaten en houden in de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar rekening met alternatieve scenario’s.

 
17 April 2020

Lezing #3 Reflecteer op jezelf

 

11 April 2020

Statusupdate Online Onderwijs ICCLR

Inmiddels hebben we de derde week van de online onderwijsactiviteiten achter de rug.

We kunnen Alhamdoelilah vaststellen dat heel veel van onze ouders, leerlingen en cursisten hun draai beginnen te vinden in deze nieuwe (noodzakelijke) manier van moskee onderwijs.

De stand van zaken van de verschillende ICCLR-onderwijsprogramma’s zijn als volgt:

 • De Koranlessen voor 6-17 jaar vinden zoveel mogelijk plaats via telefoon- en/of whatsapp gesprekken. Ouders hebben hier een e-mail over ontvangen.
 • De Koranlessen voor broeders worden voor een deel via Microsoft Teams aangeboden.
 • De Arabische lessen voor vrouwen worden zoveel mogelijk in weekopdrachten aangeboden via www.alefbata.com.
 • De Koranlessen voor vrouwen worden zoveel voortgezet via Teams/Skype/Zoom en het overhoren vindt plaats via audiogesprekken.
 • Huiswerkbegeleiding – voor zowel de jongens als de meiden – wordt op individuele aanvraag zoveel mogelijk aangeboden op de zondagavond.
 • De lessen Hadaana 4-5 jaar, Arabisch 6-12 en Arabisch 13-17 jaar worden aangeboden middels weekopdrachten via de website www.alefbata.com. Ouders hebben hier verschillende e-mails over ontvangen. Hieronder een inzage in deze statistieken voor de groepen 6-12 en 13-17 jaar:
 • Vragen over de (online) onderwijsactiviteiten kunnen deze gesteld worden via onderwijs@icclr.nlOnderwijscommissie ICCLR
  10 April 2020

  Lezing #2 Het gezinsleven in tijden van isolatie

   

  5 April 2020

  SMUO verzoek aan de burgemeester voor islamitisch rustplek in Utrecht 

  De brief kan je ook hier in pdf lezen.

   
  3 April 2020

  Lezing #1 Het gezinsleven in tijden van isolatie

  Vanaf heden bieden we als alternatief voor de vrijdagpreken en lezingen in de moskee een reeks online lezingen aan.

   

  31 maart 2020

  Verlenging maatregelen kabinet

  Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Dat betekent dat in lijn met deze maatregelen de moskee gesloten blijft tot 28 april.

  Dit houdt in dat in ieder geval gedurende het begin van de maand Ramadan de deuren van de moskee – tot ons groot verdriet – gesloten blijft. Ook betekent dit dat – tot in ieder geval 28 april – het onderwijs zoveel als mogelijk online aangeboden wordt.

   

  28 maart 2020

  Videoboodschap ICCLR

  Moskeebezoekers, leden, cursisten, leerlingen, jullie worden gemist! Deze boodschap van onze voorzitter en onze imams in het Arabisch/Nederlands/Berbers is voor jullie!

24 maart 2020

Nieuwe maatregelen kabinet

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Deze maatregelen vind je hier terug. De belangrijkste maatregelen die voor ICCLR relevant zijn:

 • Alle evenementen, ook met minder dan 100 personen, worden afgelast tot 1 juni 2020.
 • Alle samenkomsten zijn tot en met 6 april verboden, tenzij het gaat om een religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomst. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen (bron).
 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.

Deze maatregelen dagen ons weer uit om de komende tijd te bedenken hoe we invulling gaan geven aan de maand Ramadan die voor de deur staat.

Moge Allah ons gedurende deze beproeving veel geduld en wijsheid schenken.

 

23 maart 2020

Help Elkaar actie ICCLR

We zijn ontzettend blij met het aantal mensen dat zich heeft aangemeld voor de Help Elkaar actie van ICCLR. Onze activiteitencommissie heeft ontzettend veel aanmeldingen ontvangen van vrijwilligers die zich willen inzetten voor de hulpbehoevenden gedurende deze coronacrisis. De coördinator van de activiteitencommissie koppelt de hulpvragen die binnen komen aan de vrijwilligers die zich aangemeld hebben.

 

22 maart 2020

Arabisch Onderwijs is online!

Alhamdoelilah. Met de wil van Allah is de mogelijkheid gerealiseerd voor de ICCLR leerlingen die Arabische les volgen binnen ICCLR om online bezig te blijven met de Arabische les.
De ouders van alle leerlingen van doelgroep 6-12 jaar en 13-17 jaar hebben inmiddels een e-mail ontvangen met de inloggegevens, de instructie en de te gebruiken weblink.

Met ingang van 21 maart worden er voor de leerlingen wekelijks (interactieve) Arabische opdrachten klaargezet. Deze opdrachten zullen maximaal 2 weken beschikbaar blijven! De docent van de leerlingen heeft inzage in de uitgevoerde opdrachten en zal op deze manier de vorderingen volgen.
De online opdrachten zijn alleen te maken op een PC, laptop of een tablet en helaas niet op een smartphone.
Mocht een leerling thuis geen mogelijkheid hebben om een PC, Laptop of Ipad te gebruiken, dan kan de ouder dit aan ons te laten weten via onderwijs@icclr.nl zodat we naar alternatieven kunnen kijken.

Bij vragen kunt u ons per e-mail bereiken.

 

20 maart 2020

Help Elkaar!

ICCLR faciliteert hulp aan kwetsbare groepen en zoekt hierbij vrijwilligers!

Het ICCLR heeft een algemeen nuttige functie. Dat wil zeggen dat alle activiteiten en bestedingen van ons centrum in het teken staan van het belang voor de samenleving als geheel en datgene wat voor het welzijn van de samenleving nuttig, gewenst of noodzakelijk is.

Wij zien het dan als onze plicht om, met behulp van onze vrijwilligers, hulp en ondersteuning te bieden aan de kwetsbare mensen in deze hectische tijd. Het is niemand ontgaan wat er zich nu afspeelt. Het coronavirus slaat overal toe en de meest zwakke en ouderen in onze samenleving worden het hardst getroffen. Ze raken sneller in sociaal isolement en kunnen de deur niet meer uit voor hun dagelijkse behoeften, zoals het doen van boodschappen en ophalen van medicijnen.

Oproep aan hulpbehoevenden:
Heb jij behoefte aan hulp of ken jij iemand die hulp nodig heeft? Bel, app of mail ons dan!
Email: hulp@icclr.nl
Bellen/Appen: 030 369 0474

Oproep aan vrijwilligers:
Ben jij bereid om boodschappen te doen, medicijnen op te halen en/of nog veel meer? Meld je dan aan via http://icclr.nl/hulp/.

Je hulp wordt enorm gewaardeerd en maakt een groot verschil. Alvast heel veel dank daarvoor.

 
20 maart 2020

Ontwikkelingen online onderwijs

Vorige week ontving u van ons bericht dat het ICCLR bestuur besloten heeft om alle onderwijsactiviteiten tot minimaal 31 maart te laten vervallen. Zie voor meer info hierover de website van ICCLR.

Omdat we op dit moment niet precies weten hoe lang de sluiting van ICCLR en daarmee de tijdelijke stopzetting van het ICCLR onderwijs gaat duren, zijn we de afgelopen dagen druk bezig met opzetten van Online Arabisch Onderwijs.

We beginnen eerst met het Online Arabisch programma voor doelgroep Arabisch 6-12 jaar en vervolgens komt de groep Arabisch 13-17 jaar aan de beurt zowel voor de jongens als voor de meiden.

U zult hier in shaa Allah de komende dagen meer informatie over ontvangen per email.

 

16 maart 2020

ICCLR sluit haar deuren

Het Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn sluit per direct haar deuren tot nader order.

In lijn met het advies van de Associatie Marokkaanse Artsen Nederland (AMAN) en de richtlijnen van het Kabinet, hebben wij besloten per direct onze deuren te sluiten tot nader order. We adviseren onze leden en bezoekers hun gebeden thuis te verrichten.

Deze maatregel komt bovenop de eerder aangekondigde maatregelen. Hiermee trachten wij als moskee bij te dragen aan de veiligheid en de gezondheid van onze gemeenschap, alsmede de mensen in onze gehele samenleving, opdat het virus zich niet verder verspreidt.

De instructies en maatregelen die het RIVM heeft vastgesteld, maken het onmogelijk om in moskeeën schouder aan schouder te staan (in gebed) en met velen tegelijk in dezelfde ruimte aanwezig te zijn. Het tijdelijk sluiten van onze deuren doet ons daarom heel veel verdriet, maar weegt, gelet op de risico’s in deze fase zwaarder. Wij begrijpen dat dit besluit ook onze achterban verdriet doet en doen daarom een dringend beroep op jullie geduld en begrip in deze moeilijke situatie.

Ondanks de gesloten deuren blijven wij als bestuur de ontwikkelingen volgen en in gesprek met verschillende instanties. Zodra het weer verantwoord is de gebedsruimte voor leden en bezoekers te openen, zullen wij u hierover informeren.

 

16 maart 2020

Aangescherpte maatregelen uitvaartzorg

Na overleg met en op advies van de GGD zijn ten aanzien van de uitvaartzorg de volgende beschermingsmaatregelen genomen in overlijdensgevallen waarbij de dood is veroorzaakt door het Coronavirus:

Verzorgen (wassen) overledenen:

 • De wassing van de overledene geschiedt door de verzorgers van ICCLR zonder aanwezigheid van de familie. Het aantal mensen (verzorgers) in de wasruimte zal beperkt worden tot het noodzakelijke.
 • De verzorging van de overledene wordt volgens de nieuwe informatie die beschikbaar is, volledig of gedeeltelijk uitgevoerd. Dit kan wijzigen zijn op het moment dat de medische autoriteiten met aanvullende maatregelen komen.

Afscheid nemen:

 • ICCLR adviseert de familieleden zoveel mogelijk afscheid te nemen, voordat de overledene overgebracht wordt naar de moskee. Afscheid nemen in de moskee is niet mogelijk.

Djanazagebed:

 • Het Djanazagebed zal, na overleg met de familie, plaatsvinden in zeer besloten kring. ICCLR sluit niet uit dat Djanazagebeden – indien de veiligheidssituatie hierom vraagt – verricht worden door de imam alleen en zonder aanwezigen.

Condoleances:

 • ICCLR verzoekt de gemeenschap om condoleances telefonisch dan wel via andere manieren over te brengen. Bij fysieke aanwezigheid dient een minimale afstand van 1,5 meter bewaard te worden.

Repatriëring naar het buitenland

 • Op dit momenten hebben veel landen waaronder Turkije en Marokko besloten om het luchtruim voor alle vluchten van en naar Nederland te sluiten. Dit heeft gevolgen voor het begraven van de overledenen in het land van herkomst. Op dit moment wordt tussen diverse koepelorganisaties overlegd over alternatieven.
 • Een mogelijk alternatief is het begraven op één van de Islamitische begraafplaatsen in Nederland. Zodra er meer bekend is zullen wij met een update komen. Bespreek uw situatie met uw verzekeraar.

De genomen maatregelen kunnen veranderen/verscherpt worden op advies van het RIVM en de GGD.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht er iets niet duidelijk zijn of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met onze uitvaartzorgteam via het volgende email adres: uitvaartzorg@icclr.nl

 

12 maart 2020

Handelingsprotocol ICCLR

Het ICCLR heeft het handelingsprotocol Coronavirus opgesteld dat bedoeld is voor alle bezoekers van het Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn. Het biedt een leidraad voor de huidige situatie en kan nog gewijzigd worden indien de situatie verandert.

handelingsprotocol_corona_virus

 

12 maart 2020

Vrijdaggebeden afgelast tot nader order

Het bestuur van ICCLR heeft vandaag, naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet en RIVM omtrent de maatregelen tegen het coronavirus, in een spoedberaad besloten de volgende maatregelen te nemen:

– De vrijdaggebeden tot 31 maart worden afgelast. De overige gebeden gaan door, evenals eventuele Djanaza-gebeden.
– De moskee is op de vrijdagen tot 31 maart 2020 gesloten van 07:00u tot 15:00u.
– Alle bijeenkomsten tot en met 31 maart 2020 in de moskee waarbij meer dan 100 bezoekers verwacht worden, worden afgelast.
– Alle onderwijsactiviteiten, zowel in het weekend als doordeweeks, worden tot en met 31 maart afgelast.

Deze maatregelen blijven tot nader order van kracht. Het bestuur hanteert in deze de landelijke richtlijnen van het RIVM en regionaal die van de GGD’s en gemeenten als leidraad. Dit besluit is genomen met advies en goedkeuring van onze imams. Indien zich veranderingen en/of aanpassingen voordoen ten aanzien van het huidige beleid, dan zal het bestuur u tijdig informeren.

Moge Allah onze samenleving beschermen tegen al het kwaad.

 

4 maart 2020

Informatie over het coronavirus

Nu het coronavirus ook in Nederland en in Utrecht is vastgesteld, merken we dat er meer vragen ontstaan bij onze leden en cursisten. Afgelopen week was het voorjaarsvakantie waarin wellicht moskeebezoekers in het buitenland zijn geweest.

Informatie over het coronavirus
Nu het coronavirus ook in Nederland en in Utrecht is vastgesteld, merken we dat er meer vragen ontstaan bij onze leden en cursisten. Afgelopen week was het voorjaarsvakantie waarin wellicht moskeebezoekers in het buitenland zijn geweest. Als ICCLR vinden wij het belangrijk om iedereen van de juiste informatie te voorzien. Wij houden de ontwikkelingen rondom het virus nauwlettend in de gaten. We volgen de landelijke richtlijnen van het RIVM en regionaal die van de GGD’s en gemeenten in de regio. Als er zich relevante ontwikkelingen voordoen, zullen we deze direct communiceren via onze officiële kanalen (e-mail/website/WhatsApp service). Vooralsnog is er geen reden om maatregelen te nemen binnen de moskee. Hieronder in ieder geval wel een advies vanuit ICCLR en de belangrijkste informatie op een rij.

Advies ICCLR
Het bestuur adviseert moskeebezoekers en cursisten/leerlingen die last hebben van luchtwegklachten, hoesten of kortademigheid thuis te blijven. Dit advies wordt gegeven om risico’s uit te sluiten.

Belangrijke websites
De websites van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken bieden de meest actuele landelijk beschikbare informatie over het coronavirus.
Het RIVM geeft algemene informatie en Q&A’s op de volgende pagina’s:

Beide pagina’s worden steeds geactualiseerd.

Ben je in het buitenland geweest of ga je naar het buitenland?
Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt relevante informatie voor personen die in het buitenland verblijven, dan wel op het punt staan naar het buitenland te vertrekken. Ook als je van vakantie terugkomt en wilt weten of je in een risicogebied bent geweest, check dan: http://www.nederlandwereldwijd.nl/

Ook het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersinformatie biedt deze informatie: http://www.lcr.nl/Nieuws.

Ben je de afgelopen twee weken in een risicogebied geweest en heb je koorts met luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) en/of ben je de afgelopen twee weken in contact geweest met een patiënt die is besmet met het coronavirus, neem dan contact op met je huisarts.

Hygiëne
De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Bekijk hier de informatiekaart over het Coronavirus.