duhr 13:38
fadjr
04:00
duhr
13:38
asr
17:36
maghreb
20:56
isha
23:07

Ramadan ICCLR 2022

Ramadan 2022

Begin van de Ramadan

Over een paar dagen start in shaa Allah de gezegende maand Ramadan. Hiermee start een bijzondere maand van aanbidding en bezinning voor ons allen. Na twee jaren van maatregelen en lockdowns kunnen we dit jaar Alhamdoulillah weer zonder beperkingen onze activiteiten uitvoeren in de moskee. Dit jaar zal ICCLR zoals vanouds verschillende lezingen organiseren in zowel de Arabische als Nederlandse taal. Deze zijn weer fysiek bij te wonen in de moskee. De aankondigingen van de lezingen vind je verderop in de planning onderaan deze pagina.

Taraweeh-gebed

In de afgelopen jaren hebben we allemaal het gemis ervaren van het taraweeh-gebed wat voor velen van ons onlosmakelijk verbonden is met deze gezegende maand. Dit jaar zal ook het Taraweeh-gebed als vanouds schouder-aan-schouder worden verricht in de moskee. Wel wordt het Taraweeh-gebed enkel aansluitend aan het Isha-gebed verricht. Dit betekent dat er voor het Fajr-gebed geen gezamenlijk Taraweeh-gebed plaatsvindt in de moskee. In verband met het late tijdstip zal direct na de adhaan begonnen worden met het Isha-gebed.
Gedurende de Ramadan is de moskee drukker dan normaal. In het bijzonder is het aantal bezoekers voor het Taraweeh gebed hoog. Dit betekent dat ook het verkeer rondom de moskee toeneemt. Om dit in goede banen te leiden verzoeken wij onze bezoekers om zich te houden aan de onderstaande regels en te allen tijde de instructies van onze vrijwilligers, waaronder die van de parkeerwachters, op te volgen.
  • Kom, indien mogelijk, lopend of op de fiets naar de moskee voor het taraweeh-gebed. Hiermee beperken we samen de overlast voor de omgeving rondom de moskee;
  • Kom je toch met de auto, dan kun je je auto parkeren op de parkeerplaats van Castellum, achter de moskee. Voorkom het parkeren in de woonwijk, omdat dit vaak na het gebed leidt tot overlast voor de buurt. Gedurende de maand Ramadan zal er regelmatig worden gehandhaafd op parkeren in de buurt. Voorkom dus een boete en maak alleen gebruik van de beschikbare parkeervakken;
  • In verband met het tijdstip van het Isha- en Taraweeh-gebed vragen wij ouders, gezien het belang van voldoende slaap, terughoudend te zijn met het meenemen van (jonge) kinderen. Mocht je je kind(eren) toch willen meenemen dan verzoeken wij je hen bij je in de buurt te houden tijdens het gebed;
  • Het verrichten van het gebed op het buitenterrein is niet toegestaan en zal niet worden gefaciliteerd in verband met eventuele overlast voor onze nieuwe buren;
  • Ben je klaar met het verrichten van het Taraweeh-gebed, dan vragen we je om, gezien het tijdstip, niet in de omgeving te blijven hangen en direct naar huis toe te gaan;
  • Gezien het aantal bezoekers in de moskee en de duur van het gebed verzoeken we iedereen met klachten die passen bij het coronavirus, zoals neus- en verkoudheidsklachten en hoesten, thuis te blijven;
  • Ook vragen we je de vrijwilligers die ervoor zorgen dat alles in goede banen wordt geleid, te allen tijde te respecteren en hun instructies op te volgen. Zij voeren slechts het beleid uit en zijn er voor jouw en onze veiligheid.

Gebruik van flesjes water

Al enkele jaren hanteert ICCLR in het kader van duurzaamheid het beleid dat er geen flesjes water worden uitgedeeld in de moskee. Wij willen onze bezoekers daarom vragen deze niet te doneren. Uiteraard staat het bezoekers vrij om eigen flessen/bidons mee te nemen die in de moskee kunnen worden (bij)gevuld).

Vrijwilligers nog steeds nodig

Voor het kunnen organiseren van het taraweeh-gebed zijn voldoende vrijwilligers een eis. Zij zorgen ervoor dat het proces in goede banen wordt geleid. In totaal zijn dagelijks 12 vrijwilligers nodig op verschillende plekken. Mocht je nog niet actief zijn en wil je meehelpen met het toezicht en de handhaving voor het taraweeh-gebed, meld je dan zo snel mogelijk aan bij het bestuur via Whatsapp op 06-40674320 en geef aan op welke dagen je beschikbaar bent. Jouw hulp is echt hard nodig voor de handhaving gedurende deze gezegende maand.

Meivakantie

In de periode vanaf 23 april tot en met 8 mei zal in verband met de vakantieperiode de gehele 2e verdieping worden vrijgemaakt voor het vrijdag- en taraweeh-gebed. Dit betekent dat hiermee meer gebedsplekken beschikbaar worden gemaakt.

 

Ramadanplanning 2022