Duhr 13:39
Fadjr
05:31
Duhr
13:39
Asr
16:49
Maghreb
19:38
Isha
21:25

ICCLR hervat het fysiek onderwijs

ICCLR hervat het fysiek onderwijs

Op 9 februari hebben we u geïnformeerd over de verlenging van het online onderwijs binnen ICCLR. Omdat het online onderwijs echter niet voor alle onderwijsprogramma’s aansluit bij de kwaliteit van het onderwijs zoals wij deze wensen aan te bieden is in de afgelopen weken in nauw overleg met de ICCLR onderwijscommissie, de GGD en andere moskeeën binnen SMUO afgestemd over de voorwaarden waaronder het fysiek onderwijs weer vorm kon krijgen.

Het resultaat hiervan is dat het onderwijs binnen ICCLR in sha Allah vanaf vrijdag 12 maart weer wordt aangeboden in de moskee. Hieronder wordt nader toegelicht onder welke voorwaarde dit zal plaatsvinden.

 

Voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde is dat ICCLR zich binnen de moskee dient te houden aan de 1,5m afstand tussen alle aanwezigen. Om hier invulling aan te geven zijn alle klassen heringericht. Voor een aantal leerlingen betekent dit dat zij (tijdelijk) in een ander lokaal les zullen krijgen. Ook geldt dat pauzes niet meer op de gangen zullen plaatsvinden. Dit betekent dat leerlingen gedurende de pauze in de klas dienen te blijven. In verband met de avondklok zullen voor bepaalde onderwijsprogramma’s de lestijden worden vervroegd om cursisten de mogelijkheid te bieden op tijd thuis te zijn.

 

Coronamaatregelen

Het is belangrijk dat we ons allen houden aan de algemene (door de overheid afgekondigde) maatregelen. Daarnaast gelden er voor ICCLR specifieke maatregelen die u kunt teruglezen in het coronaprotocol, te vinden via deze link. Mocht ondanks de maatregelen een leerling/cursist en/of docent besmet raken, dan geldt conform het coronaprotocol dat de lessen voor de betreffende klas voor minimaal tien dagen worden geannuleerd. U wordt hier uiteraard over geïnformeerd.

Wij zijn blij dat het onderwijs binnen ICCLR weer fysiek vorm krijgt en zijn verheugd onze leerlingen / cursisten binnenkort weer in de moskee terug te zien. In onderstaande tabel staan de specifieke wijzigen per onderwijsprogramma opgesomd.

 

Bekijk voor een goede weergave van onderstaande tabel deze op de laptop

 

Programma Klas Startdatum lessen Wijzigingen
Arabisch 4-5j Hadaana Maandag 15 maart en woensdag 17 maart Geen
Groepen A t/m E Zaterdag 13 maart en zondag 14 maart Eventuele lokaalwijzigingen. Deze zullen ter plaatse worden gecommuniceerd
13-17j jongens Maandag 15 maart Onderwijs blijft online aangeboden worden
13-17j meisjes Donderdag 18 maart Lessen worden ingekort i.v.m. de avondklok  en duren van 18:00 – 20:30
Vrouwen Vrijdag 12 maart De avondlessen worden i.v.m. de avondklok vervroegd naar 18:30 – 20:30
Programma Klas Startdatum lessen Wijzigingen
Qoran Q0 Vrijdag 12 maart Lessen vinden alleen op vrijdags plaats
Groepen Q1 t/m Q4 Vrijdag 12 maart Geen
QM-1 Vrijdag 12 maart Geen
QB1 Dinsdag 16 maart Lessen worden i.v.m. de avondklok vervroegd naar 18:30 – 20:30
QB3 Donderdag 18 maart Lessen worden i.v.m. de avondklok vervroegd naar 19:00 – 20:30
Vrouwen Vrijdag 12 maart De avondlessen worden i.v.m. de avondklok vervroegd naar 18:30 – 20:30
Programma Klas Startdatum lessen Wijzigingen
Islam studies BSI mannen Vrijdag 12 maart Geen
BSI vrouwen 1 Vrijdag 12 maart Geen
BSI vrouwen 2 Vrijdag 12 maart Onderwijs blijft online aangeboden worden
BSI vrouwen 4 Vrijdag 12 maart Onderwijs blijft online aangeboden worden
Programma Klas Startdatum lessen Wijzigingen
Vaardigheden Huiswerkbegeleiding jongens en meisjes Zondag 14 maart geen