Duhr 13:39
Fadjr
05:31
Duhr
13:39
Asr
16:49
Maghreb
19:38
Isha
21:25

Verlenging online onderwijs

Verlenging online onderwijs

Onlangs hebben we u geïnformeerd over het herstarten van het fysiek onderwijs binnen ICCLR. Ondanks het feit dat ICCLR het beleid van de overheid volgt voor het regulier onderwijs, ligt de situatie in dit specifieke geval anders. Hieronder lichten we dat toe.

Het eerdere besluit om het fysiek onderwijs binnen ICCLR te hervatten is gebaseerd op het besluit van de overheid om het regulier onderwijs voor de doelgroep t/m 12 jaar te hervatten. Hier geldt het dringende advies bij om zoveel mogelijk met vaste groepjes te werken in de klassen. Mocht er dan een besmetting plaatsvinden, dan beperkt zich dit alleen tot het betreffende groepje. Er is dringend geadviseerd om de kinderen in kleine groepjes of koppels in te delen. Om deze specifieke reden blijft de buitenschoolse opvang (BSO), waar basisschoolkinderen na schooltijd kunnen worden opgevangen, dicht omdat hier kinderen van verschillende klassen en scholen bij elkaar komen. Dit leidt tot extra contacten en daarmee tot een extra risico op verdere verspreiding van het virus.

Deze laatste maatregel is in de eerdere afweging om het ICCLR onderwijs fysiek te herstarten om verschillende redenen niet meegenomen. Het onderwijs binnen ICCLR is echter, net als de BSO, een plek waar leerlingen van verschillende scholen bij elkaar komen.

Advies GGD

Vandaag heeft ICCLR over dit onderwerp advies gevraagd aan de GGD. Zowel de GGD als het RIVM geven aan dat het hervatten van het fysiek onderwijs binnen ICCLR voor doelgroep t/m 12 jaar niet is toegestaan gezien de eerder genoemde maatregelen voor de BSO.

Deze nieuwe inzichten leiden tot een herziening van het eerder besluit. Dit houdt in dat het fysiek onderwijs binnen ICCLR wordt opgeschort tot nader order en het online onderwijs wordt gecontinueerd tot ten minste maandag 1 maart 2021.

Wij hopen op uw begrip te kunnen rekenen en bieden onze excuses aan voor het eventueel ontstane ongemak.