Fadjr 06:18
Fadjr
06:18
Duhr
12:36
Asr
14:18
Maghreb
16:38
Isha
18:33

Impact lockdown op ICCLR

Impact lockdown op ICCLR

Gisteren, 14 december, heeft premier Rutte aangekondigd dat de bestaande maatregelen verder worden aangescherpt om het coronavirus terug te dringen. Dit omdat het aantal besmettingen de afgelopen weken niet significant is gedaald en de afgelopen dagen juist sterk is gestegen. In dit bericht informeren wij u over de impact van deze aangescherpte maatregelen op ICCLR.

Het gebed
Voor het dagelijks gebed verandert er niets en blijven de huidige maatregelen in stand. Ook voor het vrijdaggebed blijven de huidige maatregelen gehandhaafd. Wel zal er strikter worden gehandhaafd op het blijven hangen in de hal en kantine om besmettingsgevaar te voorkomen.

Het onderwijs
Het fysieke onderwijs en alle overige onderwijsgerelateerde activiteiten worden in lijn met de verscherpte maatregelen geannuleerd tot 18 januari 2021. Ouders en cursisten worden hier apart over geïnformeerd via de e-mail. Binnen de onderwijscommissie zullen alternatieve onderwijsvormen worden onderzocht. Ook de ouders die zich hebben aangemeld voor de citotraining worden per e-mail nader geïnformeerd.

De specifieke maatregelen voor het onderwijs kun je vinden via https://icclr.nl/coronalockdownonderwijs/

ALV
Voor wat betreft de algemene ledenvergadering hebben wij nog geen besluit genomen. Er wordt onderzoek gedaan naar alternatieve manieren om de alv te organiseren. De leden worden hier per e-mail over geïnformeerd.

Vooruitzicht
Wij hopen dat na een strenge lockdown als deze weer meer mogelijk wordt na 18 januari en rekenen op uw begrip en geduld in de komende periode. De ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten gehouden en waar nodig tegen de huidige maatregelen binnen ICCLR gehouden. Mocht dit leiden tot aanpassing van de maatregelen dan zullen wij u hier uiteraard over informeren.