Duhr 13:39
Fadjr
05:31
Duhr
13:39
Asr
16:49
Maghreb
19:38
Isha
21:25

Impact lockdown op onderwijs ICCLR

Impact lockdown op onderwijs ICCLR

Gisteren, 14 december, heeft premier Rutte aangekondigd dat de bestaande maatregelen verder worden aangescherpt om het coronavirus terug te dringen. Dit omdat het aantal besmettingen de afgelopen weken niet significant is gedaald en de afgelopen dagen juist sterk is gestegen. In de afgelopen maanden hebben we met de vrijwilligers binnen de onderwijscommissie, onze docenten, begeleiders en met de hulp van u als ouder het fysieke onderwijs weer opgepakt en vormgegeven. Dit is een enorme prestatie die we zonder onze vrijwilligers nooit voor elkaar hadden gekregen!
De gisteren afgekondigde verscherping van de maatregelen raken naast winkels en contactberoepen ook het onderwijs in Nederland. Hieronder informeren wij u nader over wat dit betekent voor het fysiek onderwijs binnen ICCLR.

Impact onderwijs ICCLR
Conform de toespraak van premier Rutte geldt dat per woensdag 16 december alle basisscholen, middelbare scholen en hogescholen/universiteiten hun deuren moeten sluiten tot 18 januari aanstaande. Vanuit het bestuur van ICCLR is aangegeven dat voor het onderwijs altijd de maatregelen van de overheid worden gevolgd, ook in deze situatie. Het onderwijs dat ICCLR aanbiedt verschilt organisatorisch weinig van de reguliere scholen. Dit betekent dat ook het onderwijs binnen ICCLR, ondanks de maatregelen een risico vormt voor de verdere verspreiding van het coronavirus. De strikte handhaving die continu nodig is om vooral jongeren tussen de 13-17 te dwingen het mondkapje te dragen in het gebouw versterkt dit risico. Daarom geldt ook voor het fysiek onderwijs dat binnen ICCLR wordt aangeboden dat deze opgeschort wordt tot 18 januari 2021. De komende periode zal de onderwijscommissie onderzoeken welke alternatieve onderwijsvormen ingezet kunnen worden om (een deel van) de lockdown periode te overbruggen.

Onderwijsgerelateerde activiteiten
De genomen maatregelen hebben ook direct op andere onderwijsgerelateerde activiteiten. De koranweek die gepland staat van 21 december tot en met 27 december komt als gevolg van de maatregelen in fysieke vorm te vervallen. Eventuele alternatieven zijn nog niet onderzocht. Wij zullen u hier, indien van toepassing, zo snel als mogelijk over informeren. Ook de citotraining die gepland staat op 26 december kan helaas geen doorgang vinden. Dit is vooral zuur voor de kinderen die gehoopt hadden op deze extra voorbereiding op de aankomende citotoetsen. De commissie zal de mogelijkheden onderzoeken om deze training in te plannen na een eventuele versoepeling van de huidige maatregelen. U zult hier t.z.t. separaat over geïnformeerd worden.

Vooruitzichten
We zijn ons ervan bewust dat dit bericht over het opschorten van alle fysieke onderwijsactiviteiten tot gemengde gevoelens leidt. Als islamitische gemeenschap zijn wij onderdeel van de Nederlandse samenleving en hebben ook wij een verantwoordelijkheid in het terugdringen van het aantal besmettingen. Wij hopen dat alle maatregelen leiden tot het gewenste resultaat en dat we vanaf 18 januari 2021 in sha Allah de fysieke onderwijsactiviteiten weer kunnen oppakken en met voldoening terug kunnen kijken op deze aankomende periode. Wij zullen u na de aangekondigde persconferentie van begin januari opnieuw informeren over de stand van zaken en of en in welke vorm we de onderwijsactiviteiten weer zullen oppakken.

Samenvatting:

  • Alle fysieke onderwijsactiviteiten worden geannuleerd tot 18 januari 2021
  • Alle overige onderwijsgerelateerde activiteiten worden tot 18 januari geannuleerd. Dit geldt in ieder geval voor de Koranweek en citotraining.
  • De onderwijscommissie onderzoekt de alternatieve onderwijsvormen en zal u hier zo snel als mogelijk over informeren.
  • Voor 18 januari ontvangt u een update met daarin meer informatie over het (fysiek) onderwijs na 18 januari.