Fadjr 06:18
Fadjr
06:18
Duhr
12:36
Asr
14:18
Maghreb
16:38
Isha
18:33

Ontwikkelingen coronabesmettingen ICCLR & Vrijdaggebed

Ontwikkelingen coronabesmettingen ICCLR & Vrijdaggebed

Coronabesmettingen ICCLR
Via dit bericht willen we jou op de hoogte stellen van de status van de coronamaatregelen binnen ICCLR. Na een lastige periode waarin verschillende moskeebezoekers en leerlingen getroffen zijn door het coronavirus zien we Alhamdoulillah dat het aantal meldingen wat bij ons binnenkomt daalt. De genomen maatregelen en het coronaprotocol lijken dus effect te hebben. De coronapandemie blijft echter zorgwekkend, mede doordat de daling van het aantal landelijke besmettingen stagneert. Dit betekent dat we scherp moeten blijven.

Vrijdaggebed
De laatste weken merken we tijdens het vrijdaggebed dat we niet alle bezoekers een plek kunnen bieden om het gebed bij te wonen. Wekelijks zien we daarom teleurgestelde bezoekers voor een dichte deur en gezien het belang van de maatregelen sluiten we noodgedwongen en met pijn in ons hart de deuren bij een maximaal aantal bezoekers in de moskee. De noodzaak tot sluiten van de deuren komt voort uit de maatregelen die nodig zijn om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Als bestuur hebben wij de verantwoordelijkheid om aan de ene kant maatregelen te nemen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en een sluiting van de moskee zoals tijdens de 1e golf te voorkomen. Aan de andere kant sturen wij op het standpunt dat primair het gebed en secundair het onderwijs, dat veelal op de 2e verdieping wordt gegeven, zo lang als mogelijk doorgang moet vinden. De afweging is erop gericht om beide verantwoordelijkheden in balans te houden. Om deze reden is de 2e verdieping conform de eerder gecommuniceerde maatregelen voor het vrijdaggebed gesloten. De risico’s en de daarop volgende impact die dit met zich meebrengt blijkt na verschillende afwegingen en gesprekken met instanties niet af te wegen tegen het extra aantal bidplekken. Momenteel worden alle bidplekken in de gebedsruimte op de begane grond ter beschikking gesteld aan de bezoekers en bidt het bestuur samen met de vrijwilligers in de hal. Alle overige maatregelen blijven, gezien de ontwikkelingen, onverminderd van kracht. Hiermee hopen we zowel bij te dragen aan het voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus en tegelijkertijd de moskee voor het gebed en het onderwijs open te houden

Vooruitzichten
Als bestuur houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en hebben we nauw contact met de GGD en andere instanties. We hebben de afgelopen weken een sterke daling in het aantal besmettingen gezien, maar zien tegelijkertijd dat deze daling zich niet doorzet. Dagelijks komen er nog steeds veel gevallen bij en ervaart de zorg nog steeds de druk van de coronapandemie. Dit vraagt van ons als gemeenschap om nog steeds alert te blijven en geduld te hebben. Het kabinet kondigde aan dat begin 2021 wordt begonnen met het vaccineren van een aantal doelgroepen. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en hopen op de korte termijn bepaalde maatregelen te kunnen versoepelen. Tot die tijd vragen wij jouw begrip en geduld voor de genomen maatregelen om samen door deze beproeving te komen.

Het bestuur