Duhr 13:39
Fadjr
05:31
Duhr
13:39
Asr
16:49
Maghreb
19:38
Isha
21:25

Besluit heropening ICCLR


Besluit heropening ICCLR

De afgelopen maanden zijn moeilijke maanden geweest, waarin we naast de dagelijkse gebeden, ook in de Ramadan de moskee noodgewongen hebben moeten missen. Veel landen – waaronder ook Nederland – zitten inmiddels in de fase waarin weer versoepeld wordt. Dit zien we ook op het gebied van de moskeeën. Het kabinet heeft inmiddels afgekondigd dat er in de gebedshuizen, waaronder moskeeën, vanaf 1 juli a.s. maximaal 100 personen bijeen mogen komen. Hier zijn wij uiteraard content mee gezien de afgelopen periode. We beseffen ons ook dat het gevaar van het Coronavirus niet verdwenen is na deze datum en dat voorzichtigheid nog steeds noodzakelijk is.

Naast onze persoonlijke behoefte aan het gebed in de moskee – die niet anders is dan bij jou als moskeebezoeker – hebben wij vanuit onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als bestuur onderzocht op welke wijze wij invulling kunnen geven aan de mate waarin wij jouw en onze veiligheid kunnen waarborgen.

In lijn met het advies van SMUO is daarom ook door ons besloten dat ICCLR per 1 juli de deuren nog NIET zal openen voor het gebed. Er wordt echter wel achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een gecontroleerde heropening. Wanneer dit exact is, zal hieronder worden toegelicht.

De belangrijkste randvoorwaarde om de deuren weer te openen voor het gebed is het kunnen waarborgen van de veiligheid van onze leden/bezoekers. Vanuit ICCLR is hier enkele weken geleden door het bestuur een werkgroep van vrijwilligers voor samengesteld. Deze werkgroep heeft inmiddels allerlei voorbereidingen getroffen op het gebied van het kunnen handhaven van de RIVM-richtlijnen en GGD-adviezen, zoals het markeren van de gebedsplekken, procedures op het gebied van toegang, toezicht, hygiëne en de hierbij benodigde middelen. Voor een gecontroleerde openstelling zijn echter nog niet alle maatregelen gereed. Met name de wijze waarop wordt bepaald wie wanneer wordt verwacht voor het gebed, de communicatie over hoe jij je hierop kunt voorbereiden en de beschikbaarheid van vrijwilligers voor de handhaving zijn cruciale punten die randvoorwaardelijk zijn. Naast het bestuur, heb ook jij als moskeebezoeker hier een eigen verantwoordelijk in. Omdat we na de initiële opening conform de RIVM-richtlijnen niet alle doelgroepen zullen toelaten, kan jou worden verzocht om voor jouw en/of onze veiligheid de moskee nog niet te bezoeken. Wij rekenen hierin op je begrip. Ook op het gebied van handhaving (o.a. toezicht en toegangscontrole) dienen er voldoende vrijwilligers beschikbaar te zijn. Ook hier doen we een beroep op jou als lid van onze gemeenschap en bezoeker van de moskee. Je kunt je als vrijwilliger voor de gebedsdiensten aanmelden via: http://icclr.nl/vrijwilliger/.

Zodra de openstaande punten ingevuld zijn, kan er meer duidelijkheid worden gegeven over de exacte datum van heropening van de moskee. De opening zal hoe dan ook gefaseerd plaatsvinden, waarbij langzaam opgebouwd wordt. Zo kan gecontroleerd worden of de getroffen maatregelen standhouden en kan waar nodig eventueel bijgestuurd worden. Dit betekent echter ook dat in het uiterste geval, waarin jouw en onze veiligheid niet meer gewaarborgd kan worden, wij zullen besluiten de moskee weer te sluiten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer geconstateerd wordt dat de regels niet nageleefd worden.

Wij hopen hiermee voldoende duidelijk te hebben gemaakt waar we nu als ICCLR staan en hopen zo snel als mogelijk meer duidelijkheid te verschaffen over de heropening van de moskee voor het gebed.

 

Leave a Reply