Duhr 13:39
Fadjr
05:31
Duhr
13:39
Asr
16:49
Maghreb
19:38
Isha
21:25

Al het ICCLR-onderwijs tot het einde van het schooljaar online.

Beste ouder/verzorger,

Op 21 april jl. heeft de regering de bijgestelde maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bekendgemaakt. Naast het feit dat dit impact heeft op ons dagelijks leven, raakt het ook het onderwijs binnen ICCLR. Wat dit betekent voor het onderwijsprogramma dat u en of uw kind(eren) volgen, vindt u hieronder.

Gezien de onduidelijkheid op termijn en de risico’s heeft de onderwijscommissie in overleg met het bestuur besloten alle ICCLR onderwijsprogramma’s tot het einde van het onderwijsjaar online aan te (blijven) bieden. Dit betekent dat er dus geen fysiek onderwijs meer plaats zal vinden.

Dit besluit heeft impact op verschillende aspecten als toetsing, 10-min-gesprekken, beoordeling en overgangsnormen. Wij zullen u begin mei hierover informeren. Ook de mogelijke impact op het door u betaalde of te betalen lesgeld nemen we hierin mee.

Hieronder alvast wat antwoorden op een aantal potentiële vragen:

Waarom kiezen wij er niet voor onderwijs aan te bieden zoals basisscholen dat wel gaan doen of de kinderen om de week les te laten volgen?
Het terugkeren naar het fysiek aanbieden van onderwijs brengt voor ICCLR veel meer risico’s met zich mee dan voor basisscholen. Gemiddeld lopen er zo’n 100 leerlingen op de 2e verdieping per dagdeel exclusief docenten. Wij kunnen de leerlingen niet verdelen over de verschillende dagdelen omdat nomaliter op elke dagdeel les wordt gegeven. Daar komt bovenop dat tijdens het gebed (Dohr en Asr) niet kan worden gewaarborgd dat aan de gestelde voorwaarden van het kabinet kan worden voldaan. Om deze reden is voor de veiligheid van uw kind(eren) en de docenten/vrijwilligers deze keuze gemaakt.

Wat betekent dit voor mijn reeds betaalde of te betalen lesgeld?
Het onderwijs binnen ICCLR heeft om te beginnen geen winstoogmerk. Aan de andere kant is het niet de bedoeling dat het onderwijsjaar wordt geëindigd met verlies. Om deze reden wordt in samenwerking met de onderwijscommissies in kaart gebracht wat er aan docenten en middelen nodig zijn tot het einde van het onderwijsjaar en wordt er op basis van de verwachte inkomsten een prognose gemaakt. Hier blijkt uit wat het effect is op het lesgeld van het besluit om online de lessen te continueren.

Gaan de kinderen in september wel weer fysiek onderwijs volgen?
Zoals het er nu naar uit ziet zullen in september 2020 in-sha-Allah de lessen op de klassieke wijze (fysiek onderwijs) worden opgestart. Wij houden de ontwikkelingen echter nauwlettend in de gaten en houden in de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar rekening met alternatieve scenario’s.