Ramadan2019

Fadjr 03:52
Fadjr
03:52
Duhr
13:44
Asr
17:56
Maghreb
21:41
Isha
23:20

ICCLR & RAMADAN

“In het Paradijs is er een poort die Rayyan wordt genoemd. En degenen die het vasten in acht genomen hebben, zullen op de Dag der Opstanding door deze poort naar binnen gaan. Niemand behalve zij zullen erdoor naar binnen gaan. Er zal worden gezegd: “Waar zijn degenen die het vasten in acht genomen hebben?” Zij zullen opstaan, en niemand anders dan zij zullen erdoor naar binnen gaan. Nadat zij naar binnen zijn gegaan, zal de poort worden gesloten en zal er niemand meer doorheen gaan.” - Sahl ibn S'ad in Bukharie en Muslim.

Ramadan Planning

ICCLR heeft speciaal voor de Ramadan een programma met interessante lezingen.

Taraweeh Planning

Op deze pagina vind je de planning samengesteld door onze imams. Zo kunt u het schema van de Taraweeh volgen.

Nieuwsbrief

Blijf op deze pagina op de hoogte van het laatste nieuws!

Praktische zaken

Om de Ramadan zo goed mogelijk te laten verlopen, vindt u hier een aantal praktische zaken & moskeeregels.

maandag 6 mei - zondag 2 juni

Ramadan Planning

Week 1

Woensdag 8 mei

Abdelaziz Tassouki

Een lezing van Imam Abdelaziz Tassouki na het Asr-gebed (Arabisch)
De plicht van de moslim jegens Allah | حق الله على المسلم

Donderdag 9 mei

Abdelkader Salhi

Een lezing van Imam Abdelkader Salhi na het Asr-gebed (Arabisch)
De regels van het vasten | أحكام الصيام

Vrijdag 10 mei

Azzedine Karrat

De vrijdagpreek van Imam Azzedine Karat (Arabisch/Nederlands)

Week 2

Maandag 13 mei

Nourdeen Wildeman

Een lezing van broeder Nourdeen Wildeman 15 min voor het Isha-gebed (Nederlands)
De Moskee

Woensdag 15 mei

Abdelaziz Tassouki

Een lezing van Imam Abdelaziz Tassouki na het Asr-gebed (Arabisch)
De plicht van de moslim jegens de profeet s.a.w.s | حق رسول الله على المسلم

 

Donderdag 16 mei

Azzedine Karrat

Een lezing van Imam Azzedine Karrat na het Asr-gebed (Nederlands)
Onderwerp volgt nog

Vrijdag 17 mei

Abdelaziz Tassouki & Fouad abou Ouail

De vrijdagpreek van Abdelaziz Tassouki (Arabisch)
Een lezing van Fouad abou Ouail na het Asr-gebed door (Arabisch/Nederlands/Berbers)
Onderwerp volgt nog

Week 3

Wordt deze week aangevuld

Week 4

Wordt deze week aangevuld
Volg de Taraweeh Planning op de voet

Taraweeh Planning

Blijf op de hoogte van het allerlaatste Ramadan nieuws

Nieuwsbrief

Alles om Ramadan zo goed mogelijk te laten verlopen

Praktische Zaken

'Isha direct na Athaan

Gezien de late gebedstijden dit jaar, zal het ‘Isha gebed direct na Athaan worden verricht. Direct na het ‘Isha gebed worden de Tarweeh gebeden verricht.

Kom lopend of fietsend

Het bestuur doet een vriendelijk doch dringend verzoek aan iedere moskeebezoeker die in de nabije omgeving woont om juist tijdens deze maand zoveel mogelijk lopend of fietsend naar de moskee te komen. Als je van iets verder komt, probeer dan aub te carpoolen met je buren. Het is de bedoeling om de parkeeroverlast zoveel mogelijk te reduceren. A.u.b. neem hierin je verantwoordelijkheid.

Parkeerbeleid

Het bestuur heeft bevoegdheden toegekend aan de toezichthouders en parkeerbegeleiders. Zij zijn herkenbaar aan hun hesjes met tekst erop. Dat betekent dat zij je mogen en kunnen aanspreken namens het moskeebestuur. Wij vragen eenieder het gezag te respecteren en hun instructies op te volgen, zonder daarin een weerwoord te geven of de discussie aan te gaan. Zij weten waarom ze bepaalde instructies geven, waarvan jij misschien niet weet wat de achterliggende reden is. Zeker in deze Gezegende maand dienen we onze saamhorigheid, broederschap te versterken en onze geduld extra op de proef te stellen. Zij zijn er voor onze veiligheid en om alles in goede banen te leiden, zodat we in alle rust en concentratie onze gebeden kunnen verrichten.

Minder validen

Gelieve de parkeerplaatsen rondom de moskee vrij te laten voor onze zusters, ouderen en mindervaliden.

Hou het schoon

De moskee is afgelopen weekend zeer grondig schoon gemaakt door een aantal broeders, moge Allah swt hen hiervoor rijkelijk belonen. Laten we zuinig zijn met onze moskee en laten we deze schoonhouden. Ook dit is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Alleen schone sokken - Geen natte voeten

Vanaf vandaag zullen we streng zijn in het handhaven van de regel om de gebedsruimte alleen te betreden met (schone) sokken. Geen blote voeten meer in de gebedsruimte. Met name wanneer de wudu verricht is, is het onhygienisch om met (soms nog) natte voeten de tapijt de te betreden.

Kinderen

Het bestuur verzoekt ouders die met hun kinderen naar de moskee komen hun verantwoordelijkheid te nemen. Laat uw kinderen – vanuit het oogpunt van veiligheid en overlast –  niet zonder begeleiding de moskee verlaten.